Nie bądźmy obojętni na los osób bezdomnych

W okresie jesienno-zimowym szczególnie powinniśmy zwracać uwagę na osoby w kryzysie bezdomności, a także pod wpływem alkoholu, które są najbardziej narażone na wychłodzenie organizmu. Nasza reakcja może zadecydować o czyimś zdrowiu, a nawet życiu.

Trafiają na ulicę z różnych powodów. Ilu bezdomnych tyle historii, ale wiele z nich ma wspólny mianownik. Często przyczyną bezdomności są alkohol i narkotyki, ale również zaburzenia psychiczne. Miasto Kielce podejmuje różne działania w celu pomocy osobom w kryzysie bezdomności. Zadania te realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

DOTRZEĆ Z POMOCĄ NA CZAS

W akcję pomocy bezdomnym szczególnie w okresie jesienno-zimowym mocno zaangażowani są streetworkerzy, strażnicy miejscy i policjanci. Specjalne patrole w dzień i w nocy, regularnie sprawdzają miejsca przebywania bezdomnych. Podejmują interwencję w przypadku zagrożenia ich zdrowia i życia. To prawie 50 adresów.

- Naszym celem jest poznanie sytuacji w jakiej znajdują się osoby bezdomne. Zachęcamy je do skorzystania z pomocy naszego ośrodka oraz przekonujemy, że z bezdomności można wyjść i rozpocząć nowe życie. Niestety nie każdy chce takiej pomocy – mówi Andrzej Domański, streetworker MOPR-u.

Żyją na działkach, w pustostanach czy w starych piwnicach. Streetworkerzy robią wszystko, aby zdobyć ich zaufanie i wiele osób udaje się wyciągnąć z bezdomności.

– Przytoczę historię Pana Janusza, który przez 25 lat żył na działkach. Gdy zamordowano jednego z przebywających tam bezdomnych, powiedziałem mu, że jak ze mną nie pójdzie to będzie następny. Udało się, zaufał mi i skorzystał z pomocy naszego ośrodka. Przestał pić i pogodził się z rodziną. Później ciężko zachorował. Podczas naszej pożegnalnej rozmowy, powiedział mi – „Wiem, że umrę, ale cieszę się, że umrę trzeźwy”. Warto było o niego walczyć – mówi Andrzej Domański.

SYSTEMOWE WSPARCIE PRZEZ CAŁY ROK

Osoby bezdomne przebywające na terenie Kielc, znajdujące się w sytuacjach kryzysowych, zagrażających ich życiu i zdrowiu, mogą uzyskać szerokie wsparcie w Ośrodku Interwencyjno-Terapeutycznym przy ul. Żniwnej 4. Zadaniem ośrodka jest prowadzenie działań, które zapewnią pomoc, każdej potrzebującej osobie.

Do punktu pomocy doraźnej przyjmowane są osoby pod wpływem alkoholu, które są dowożone przez policję lub Straż Miejską. Osoby przebywające w placówce zapewniony mają posiłek, a także pomoc ratowników medycznych. Jest tu również Punkt Interwencji Kryzysowej.

– To miejsce, w którym pracownicy socjalni podejmują współpracę z osobami bezdomnymi, aby mogły pokonać trudności i poprawić swoją sytuację. Osobom, które chcą wyjść z bezdomności oferujemy również mieszkania chronione. W jednym z budynków działa też świetlica, a wieczorem i w nocy ogrzewalnia. W okresie zimowym uruchamiamy dodatkowe miejsca – mówi Karol Latos, kierownik Ośrodka Interwencyjno-Terapeutycznego.

MOPR zapewnia nie tylko schronienie. Oferuje bezdomnym również inne formy wsparcia – przyznaje im odzież, gorące obiady, zasiłki czy ubezpieczenia zdrowotne. Nikt nie pozostaje bez pomocy.

WIDZISZ – REAGUJ

Gdy zauważymy, że ktoś potrzebuje pomocy informujmy odpowiednie służby. Wystarczy zadzwonić do Straży Miejskiej – tel. 986 lub na numer alarmowy 112. Informacje można przekazywać również pracownikom Ośrodka MOPR przy ul. Żniwnej – tel. 41 311 11 17.

Pozostałe placówki na terenie Kielc, w których osoby w kryzysie bezdomności mogą znaleźć schronienie:

1. Schronisko dla Kobiet Caritas Diecezji Kieleckiej, ul. Urzędnicza 7b, tel. 41 366 48 47 lub 784 531 622.

2. Schronisko dla Osób Bezdomnych w Przytulisku im. Jana Pawła II, ul. Sienna 5, tel. 41 366 07 34 lub 508 834 453. Placówkę prowadzi Fundacja Gospodarcza św. Brata Alberta.

3. Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn im. św. Brata Alberta, ul. Żeromskiego 36a, tel. 41 361 44 85.

4. Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn, ul. Żeromskiego 36a, 41 361 44 85. Obie placówki przy ul. Żeromskiego prowadzi Koło Kieleckie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.

Powrót na początek strony