Nie przechodźmy obojętnie obok bezdomnych

Wystarczy zadzwonić na numer Straży Miejskiej w Kielcach – 986 lub na numer alarmowy 112. Jeden telefon może uratować czyjeś życie.

Okres zimowy to czas, w którym osoby w kryzysie bezdomności, samotne, niezaradne życiowo, narażone są na utratę zdrowia i życia. Spadek temperatur, szczególnie w porze nocnej, może spowodować wychłodzenie organizmu, prowadzące w skrajnych przypadkach do śmierci. Na takie same zagrożenia narażone są osoby będące pod wpływem alkoholu i przebywające w miejscach nie nadających się do zamieszkania.

Osoby bezdomne przebywające na terenie Kielc mogą uzyskać pomoc w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Dziale ds. bezdomności przy ul. Mielczarskiego 51.

Placówki na terenie Kielc, w których osoby w kryzysie bezdomności mogą znaleźć schronienie:

1. Ogrzewalnia/Świetlica w Ośrodku Interwencyjno-Terapeutycznym dla Osób Bezdomnych przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, ul. Żniwna 4; w skład Ośrodka wchodzi Punkt Pomocy Doraźnej, Punkt Interwencji Kryzysowej i Mieszkania chronione.  

2. Schronisko dla Kobiet Caritas Diecezji Kieleckiej, ul. Urzędnicza 7b.

3. Schronisko dla Osób Bezdomnych w Przytulisku im. Jana Pawła II, ul. Sienna 5. 

4. Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn im. św. Brata Alberta, ul. Żeromskiego 36a. 

5. Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn, ul. Żeromskiego 36a.

 

Powrót na początek strony