Norwidowski StartUp Interdyscyplinarności doceniony przez MEiN

uczniowie III LO
fot. III LO w Kielcach

Wśród laureatów ogólnopolskiego konkursu dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych „Kierunek Innowacja 2022” znalazła się Katarzyna Pelc, nauczycielka języka angielskiego w III Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Kielcach. Nagrodę przyznano za realizację interdyscyplinarnych lekcji, opartych na najnowszych osiągnięciach neurodydaktyki.

W projekt zaangażowani byli nauczyciele kilku przedmiotów III Liceum Ogólnokształcącego: Katarzyna Pelc - koordynator (język angielski), Jagoda Semaniak (fizyka), Teresa Jakubowska (język polski), Anna Banaś (geografia), Agnieszka Danielewska (historia), Anna Urbanek (geografia), Marzena Kmita (język angielski), Pani Anna Lenart (biologia) i Ewa Błońska (biologia).

Innowacyjność projektu polega na uczeniu zgodnym z najnowszymi odkryciami neurodydaktyki, które wskazują na to, że mózg lepiej przyswaja wiedzę, jeśli nie dzieli się jej na przedmioty. - Jeśli dodamy do tego pracę metodą projektu, grupową oraz narzędzia IT to jako szkoła rozwijamy również skutecznie wielorakie kompetencje zarówno kluczowe, jak i przekrojowe. Wspieranie nauczycieli w rozwijaniu kompetencji swoich uczniów tak istotnych w efektywnym funkcjonowaniu we współczesnym świecie to też jeden z priorytetów polityki oświatowej na bieżący rok szkolny - informuje dyrekcja III LO.

Uczniowie wzięli udział m.in. we wspólnym pieczeniu chleba. W ten sposób młodzież jednocześnie uczyła się biologii, chemii oraz poznawała nowe zwroty w języku angielskim. Innym zadaniem było wyznaczenie trasy wycieczki z Krakowa do Warszawy, obliczenie jak długa będzie podróż oraz zaplanowanie zwiedzania stolicy. Na koniec powstał folder w języku angielskim.

Konkurs Ministerstwa Edukacji i Nauki polegał na przygotowaniu przez nauczyciela opisu zrealizowanej w roku szkolnym 2021/2022 działalności innowacyjnej, stworzonego za pośrednictwem kreatora Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej. Kryteria oceny pracy konkursowej obejmowały: zastosowane nowatorskich rozwiązań, oryginalna forma opisu działalności innowacyjnej, innowacyjny pomysł na wykorzystanie w działalności innowacyjnej narzędzi cyfrowych, techniczna prezentacja opisu.

Katarzyna Pelc jest jedną z 12 laureatów wśród nauczycieli szkół ponadpodstawowych. To niejedyna nauczycielka z województwa świętokrzyskiego doceniona w konkursie przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Projekt Norwidowski StartUp Interdyscyplinarności został objęty patronatem przez Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, a multiprzedmiotowe zajęcia będą kontynuowane w listopadzie. Poświęcone zostaną zanieczyszczeniom powietrza oraz zagrożeniom związanym ze smogiem.

Powrót na początek strony