Nowe przejście dla pieszych na Żelaznej już działa

Dzięki niemu skróciła się droga do dworca kolejowego od strony ulicy Czarnowskiej. Przejście zostało wyznaczone na skrzyżowaniu ulic Gosiewskiego, Czarnowskiej i Żelaznej. We wtorek w wizji lokalnej wzięli udział przedstawiciele Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych i Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób z Niepełnosprawnościami Jerzy Pióro.

Nowe przejście przez ulicę Żelazną powstało w ramach budowy systemu ITS w Kielcach, który obejmie 60 skrzyżowań w mieście.

- W tym miejscu bardzo brakowało przejścia dla pieszych. Bez względu na to czy jest to osoba zdrowa czy z niepełnosprawnościami do tej pory wszyscy musieli korzystać z przejść na skrzyżowaniu wyznaczonych na ulicach Czarnowskiej, Gosiewskiego i Placu Niepodległości lub z tunelu. Przejście przez Żelazną znacznie skróci i ułatwi drogę do przystanku autobusowego, hotelu czy do ulicy Sienkiewicza – powiedział Paweł Słowik z Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. I dodał, że od wielu lat zgłaszał potrzebę budowy przejścia w tym miejscu. – Dostałem obietnicę, że takie przejście zostanie wyznaczone w ramach budowy systemu ITS – podkreśla Paweł Słowik.  

Jak informuje Miejski Zarząd Dróg przejście zostało wykonane po konsultacjach z przedstawicielami osób niepełnosprawnych – obniżone zostały krawężniki, wybudowano chodnik, wykonano płyty guzowe i ryflowane (system FON) przeznaczony dla osób niedowidzących i niewidomych, zamontowano sygnalizację świetlną oraz sygnalizację akustyczną.

- Nowe przejście przez ulicę Żelazną jest bardzo cenne. Będzie służyć wszystkim, nie tylko osobom z niepełnosprawnościami, ale jest to także wygodniejsze rozwiązanie dla osób starszych, turystów z walizkami czy rodziców z wózkami – podkreśla Jerzy Pióro, Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób z Niepełnosprawnościami.  

Miasto Kielce ściśle współpracuje z Powiatową Społeczna Radą ds. Osób Niepełnosprawnych na etapie projektowania, realizacji i odbiorów inwestycji.

- Wszystko konsultujemy, omawiamy i zgłaszamy uwagi. Ta dobra praktyka współpracy z Radą naprawdę przynosi wymierne efekty – podkreśla Jerzy Pióro.

- W tym wypadku jeszcze na etapie budowy zwróciliśmy uwagę na ścieżkę naprowadzającą dla osób niewidomych. Dzięki naszej interwencji i konstruktywnej rozmowie została poprawiona w ciągu kilku godzin. Rozmawiamy także o głośności sygnalizacji dźwiękowej dla osób niewidomych. Będzie to jeszcze oceniał przedstawiciel Polskiego Związku Niewidomych, który sam jest osobą niewidzącą. Takie rzeczy powinny oceniać osoby, które są użytkownikami takich rozwiązań. Dlatego staramy się sprowadzać na miejsce osoby, dla których dane rozwiązanie jest dedykowane, aby mogły same je ocenić i podpowiedzieć jak ewentualnie poprawić – mówi Paweł Słowik.

Nowe przejście wyznaczone przez ulicę Żelazną nie będzie utrudnieniem dla kierowców, ponieważ w tym miejscu działała już sygnalizacja świetlna.

Powrót na początek strony