Nowe władze Korony przedstawiły plany rozwoju klubu

Podsumowanie dotychczasowej działalności, szczegóły naprawy finansów klubu oraz przedstawienie planów rozwoju na najbliższe miesiące, zarówno pod kątem administracyjnym, jak i sportowym. To główne tematy jakie poruszono podczas czwartkowej konferencji prasowej nowych władz Korony Kielce.

W wydarzeniu udział wzięli prezydent Kielc Bogdan Wenta, Piotr Dulnik, prezes rady nadzorczej Korona SA, Sławomir Gierada, p.o. prezesa zarządu Korona SA, Łukasz Jabłoński, prokurent w spółce Korona SA oraz trener Maciej Bartoszek.

Od 29 października miasto jest właścicielem wszystkich udziałów klubu. Wówczas prezydent Kielc Bogdan Wenta, podpisał stosowną umowę zakupu 72% akcji od rodziny Hundsdorferów. Wcześniej zgodę na to wyrazili kieleccy radni.

- Te wspólne działania pozwoliły zachować płynność funkcjonowania spółki oraz otrzymać licencję i przystąpić do rozgrywek na zapleczu ekstraklasy - przekonuje prezydent Bogdan Wenta.

W ciągu ostatnich tygodni podejmowanych jest wiele działań mających na celu poprawę sytuacji klubu. Powołana została nowa Rada Nadzorcza, w której skład wchodzą obecnie Piotr Dulnik, prezes Suzuki Motor Poland, głównego sponsora Złocisto-krwistych, Jakub Kilarski oraz Sławomir Gierada. Ten ostatni pełni również obowiązki prezesa zarządu. Jak przekonuje, cały czas prowadzone są rozmowy z potencjalnymi kandydatami na to stanowisko.

- Ten proces trwa. Chcemy wyłonić absolutnie najlepszą osobę, która będzie dawała gwarancję mieszkańcom Kielc, że klub będzie zarządzany w sposób absolutnie transparentny i prawidłowy. Dlatego właśnie osoba prezesa nie została wskazana w pierwszej kolejności, zaraz po nabyciu akcji przez gminę Kielce - mówi Sławomir Gierada.

Jednym z pierwszych działań nowych władz spółki była analiza finansów klubu. Na jej podstawie podejmowane będą kolejne kroki w celu ich naprawy.

- Opracowaliśmy i wdrożyliśmy plan przepływów pieniężnych na dwóch poziomach funkcjonowania przedsiębiorstwa klubu. Pierwszy poziom to spłata zaległych zobowiązań, tych o charakterze przeterminowanym. Drugi poziom to planowanie przepływów pieniężnych i spłaty w realizacji bieżącego budżetu - tłumaczy prokurent spółki, Łukasz Jabłoński.

Naprawa finansów Korony Kielce, w skrócie, ma polegać na zmniejszeniu wydatków, m.in. poprzez redukcję zatrudnienia  i podniesieniu przychodów, zarówno pozyskując nowych sponsorów, jak i zwiększając frekwencję na stadionie. Nowy plan finansowy najmniejsze oszczędności zakłada w pionie sportowym. Celem jest jak najszybszy awans do Ekstraklasy.

- Sercem klubu jest oczywiście drużyna. Bez mocnej drużyny nie będzie entuzjazmu wokół klubu. Planem na najbliższy czas jest stworzenie silnego teamu, takiej inwestycji w drużynę, po to aby potem zwrot z tej inwestycji nastąpił w postaci łatwiejszego dostępu do sponsorów czy przyczynił się do zapełnienia stadionu - uważa Piotr Dulnik, prezes Rady Nadzorczej.

Kluczowym elementem „Nowego Otwarcia” w Koronie, jak to zostało nazwane podczas konferencji prasowej, będzie również poprawa szkolenia młodzieży. Przede wszystkim każda drużyna ma grać takim samym systemem jak pierwszy zespół. Planowane jest również otwarcie akademii piłkarskiej, której filie mogłyby zostać zlokalizowane również w innych miastach województwa świętokrzyskiego.

 

fot. Daniel Mazur/Korona Kielce

Powrót na początek strony