Nowe wystawy w Biurze Wystaw Artystycznych. Wernisaż 5 sierpnia

Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach zaprasza na wernisaż otwierający trzy nowe ekspozycje. W Galerii Dolnej zobaczymy wystawę retrospektywną Stanisława Kulawiaka „Portfolio. Fotografie z lat 1974-2021", w Galerii Górnej zaprezentowane zostanie po raz kolejny pokłosie 11. Międzynarodowego Triennale Malarstwa Regionu Karpat – Srebrny Czworokąt", natomiast w Galerii Górnej BWA zaprezentuje 111 prac 61 twórców z pięciu krajów. Otwarcie wystaw odbędzie się w piątek 5 sierpnia o godz. 18:00.

Wystawa retrospektywna Stanisława Kulawiaka „Portfolio. Fotografie z lat 1974-2021"

Jak pisze kurator wystawy Adam Sobota w katalogu to: „Monograficzna wystawa przedstawiająca dorobek twórczy Stanisława Kulawiaka, zorganizowana w ramach 75-lecia Związku Polskich Artystów Fotografików. W swojej twórczości fotograficznej artysta wypracował strategię, w której połączył pasję dokumentowania życia społecznego w Polsce z utrwalaniem etosu relacji rodzinnych, jak też z badaniem medialnej specyfiki fotografii. Eksperymenty z formą przekazu przeprowadzał w okresie studiów na Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, gdy założył grupę twórczą SEM (1976-1981), z którą realizował fotograficzne instalacje w przestrzeni publicznej poświęcone problemom PRL-owskiej codzienności oraz ekologii".

Po 1981 r. powrócił w rodzinne strony do Ostrzeszowa i kontynuował – trwające już obecnie pół wieku – dokumentowanie charakterystycznych zjawisk życia społecznego w kraju. Szczególną uwagę poświęcał przy tym funkcjonowaniu własnej rodziny i środowiska, w którym wzrastał. Po okresie studenckim zdecydował się pozostać przy klasycznych zasadach tworzenia i prezentacji swoich prac. Ich dokumentalny walor idzie w parze z głęboko przemyślaną stroną formalną, przez co ich sens nie zamyka się w kategorii fotoreportażu.

Autor dostrzega wieloznaczność i uniwersalność różnych zjawisk, a nawet powołuje się na pojęcie symetrii jako ogólnej reguły postrzegania i poznawania świata. Wpisuje się tym samym w najpowszechniej ceniony nurt fotografii, gdzie osobista interpretacja i obiektywne uwarunkowania wzajemnie wspierają swoje racje".

Wystawie towarzyszy katalog, wydany przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu  – Instytucję Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego, 2022.

11. Międzynarodowe Triennale Malarstwa Regionu Karpat – Srebrny Czworokąt"

Wystawa główna wcześniej została otwarta podczas pandemii w maju b.r. w Galerii ARP w Zamku w Krasiczynie. Temat przewodni tej edycji – „Dziwny jest ten świat ..." – przygotował kurator artystyczny, Peter Markovic – historyk i krytyk sztuki ze Słowacji, a kuratorem Triennale i głównym organizatorem jest Andrzej Cieszyński z Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu, Instytucji Kultury Województwa Podkarpackiego. Międzynarodowe Triennale Malarstwa – Srebrny Czworokąt jest dzisiaj bez wątpienia największym międzynarodowym przeglądem współczesnego malarstwa tej części Europy, organizowanym pod patronatem Prezydenta RP, przy wsparciu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Marszałka Województwa Podkarpackiego, Prezydenta Miasta Przemyśla, a także Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej i Galerii BWA w Rzeszowie, Przemyślu i Kielcach. Od początku czynnie wspierają przedsięwzięcie także partnerzy zagraniczni: Muzeul Țării Crișurilorw Oradea, Východoslovenska Galéria w Koszycach, a Šarišskágalériaw Preszowie, Lwowska Narodowa Akademia Sztuki, DériMúzeum w Debreczynie, MODEM, w Debreczynie, a dzisiaj Herman Ottó Múzeum i Miskolci Galéria w Miszkolcu.

W Galerii Górnej BWA w Kielcach zaprezentuje 111 prac 61 twórców z pięciu krajów. Triennale Srebrny Czworokąt jest międzynarodową i niezależną inicjatywą kulturalną, której głównym celem jest poznanie, promocja i dokumentacja aktualnych tendencji we współczesnym malarstwie artystów zamieszkałych na przygranicznych terenach Polski, Rumunii, Słowacji, Ukrainy i Węgier, czyli na obszarze wyznaczonym przez Euroregion Karpaty. Nagrodzeni i wyróżnieni artyści to: Ljudmila Davydenko – Ukraina / Elżbieta Cieszyńska – Polska / Mihaela Tătulescu – Rumunia / Magdalena Uchman – Polska. Elżbieta Piórecka – Polska / Gabriela Luciana Kiraly – Rumunia / Sylwester Stabryła – Polska / Laura Teodora Ghinea – Rumunia / Barbara Hubert – Polska / František Turcsányi – Słowacja / Daryna Skrynnyk Myska – Ukraina / Jarosław Sankowski – Polska / Mariya Klymenko – Ukraina / Volodymyr Stetsula –Ukraina / Volodymyr Lutsyk – Ukraina / Magdalena Cywicka – Polska / Marek Haba – Polska / Zoltán Gonda – Węgry / Bartosz Nalepa – Polska / Helmut Bistika – Słowacja.

Plakat 2021.jpg

W Galerii Małej zaprezentowane zostaną obiekty i malarstwo pt. „Powłoka", młodego twórcy Andrzeja Fydrycha (1983), związanego z Łódzką ASP, gdzie obecnie jest asystentem w Pracowni Ekspresji Malarskiej prowadzonej pod kierunkiem prof. Joanny Trzcińskiej.

„Prezentowane na wystawie prace – jak pisze w tekście do folderu wystawy autor – odnoszą się głównie do cyklu Landscapes, który podejmuje relację, jaka zachodzi między obiektem a obrazem. Prace malarskie o horyzontalnej kompozycji nawiązują do przestrzeni pejzażu wyobrażonego. Zauważalny jest motyw basenów, skrzyni, pustych lub wypełnionych barwną cieczą czy inną niejednoznaczną materią.

image002.jpg

 

Powrót na początek strony