Wiśniowa 6. Nowy adres pomocy dla obywateli Ukrainy

Punkt Pomocy dla Uchodźców z Ukrainy przy Wiśniowej 6 prowadzi Caritas Diecezji Kieleckiej. Wolontariusze wydają potrzebującym m.in. żywność, artykuły chemiczne, artykuły higieniczne, odzież, foteliki dla dzieci, wózki. Lokal użyczyło Caritasowi Miasto Kielce. Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku od godz. 10 do 17 oraz w soboty od godz. 10 do 14.

W uroczystym otwarciu Punktu wzięli udział biskup Marian Florczyk, ks. Krzysztof Banasik zastępca dyr. Caritas Diecezji Kieleckiej, Magdalena Gościniewicz dyr. Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach oraz Katarzyna Perdzyńska-Zarzeczny pełnomocnik miasta do spraw działań na rzecz pomocy dla obywateli Ukrainy.

Dotychczas punkt prowadzony przez Caritas działał w Centrum Integracji Społecznej przy ul. Wesołej 54.

- Jednak tam warunki były dość skromne. Do Centrum przychodzi także grupa naszych podopiecznych, o których nie możemy zapominać. Dziękujemy władzom miasta Kielce za dobrą współpracę  – mówił ks. Krzysztof Banasik, zastępca dyr. Caritas Diecezji Kieleckiej.

4 maja Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie uruchomi Punkt pomocy dla uchodźców przy ulicy Turystycznej.

- W tym miejscu będziemy wydawać tylko żywność. Z kielecką Caritas będziemy działać we współpracy tak, aby pomoc trafiała do tych, którzy jej potrzebują. Będziemy mieli wspólny program komputerowy pokazujący stan naszych magazynów. Dzięki temu jeżeli u nas zabraknie na przykład cukru, będziemy mogli skierować obywateli Ukrainy po pomoc właśnie do Punktu przy Wiśniowej – poinformowała Magdalena Gościniewicz, dyr. MOPR-u.

Pracę Punktu przy ul. Wiśniowej koordynują Mirosława i Oleg Sakajew, którzy do Kielc przyjechali z trojgiem dziećmi ze Lwowa.

- Zaoferowaliśmy naszą pomoc. Znamy język polski, ukraiński i rosyjski. Codziennie przychodzi do nas kilkadziesiąt osób. Potrzebujemy wszystkiego, żywności, artykułów higienicznych, chemicznych, ubrań. Każda osoba korzystająca z pomocy punktu jest rejestrowana – opowiada Oleg Sakajew.

W Punkcie pracują także wolontariusze z Diecezjalnego Centrum Wolontariatu.

- Codziennie przychodzi również Paweł z Polski, Anatol z Ukrainy i Gawor z Norwegii. Dary dostarczane są z naszych zbiórek, przez Kielecki Bank Żywności oraz ze sztabu pomocy działającego przy „Echu Dnia”. Prosimy jednak cały czas naszych darczyńców o wsparcie. Zwłaszcza teraz przez Świętami Wielkanocnymi bardzo potrzebna jest żywność – mówi ks. Krzysztof Banasik.

Wolontariusze pracujący w Punkcie przy Wiśniowej udzielają także informacji o kursach języka polskiego czy możliwości zakwaterowania.

Powrót na początek strony