Nowy skład Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Prezydent Kielc powołał Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Kielcach na kolejną, czteroletnią kadencję. W siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach nominacje nowym członkom Rady wręczyła dyrektor Magdalena Gościniewicz.

W skład pięcioosobowej Rady na lata 2024-2028, powołani zostali przedstawiciele działających na terenie powiatu organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawiciel jednostki samorządu terytorialnego:

Andrzej Janowski – przedstawiciel Fundacji BeActive,

Anna Kwiatkowskaprzedstawicielka Fundacji Centrum Nauki i Rozwoju ŻURAW, 

Wioletta Pak – przedstawicielka Kieleckiego Stowarzyszenia Chorych Na Stwardnienie Rozsiane (SM),

Paweł Słowik – przedstawiciel Fundacji Szansa – Jesteśmy Razem,

Katarzyna Perdzyńska–Zarzeczny – przedstawicielka Urzędu Miasta Kielce.

Zadaniem Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych jest inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji ich praw. Ponadto Rada opiniuje i ocenia realizację projektów i programów przyjmowanych przez Radę Miasta pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Rada konsultuje zarówno nowo projektowane inwestycje, jak też wskazuje rzeczy, które należy poprawić oraz prowadzi audyt obiektów oddawanych do użytku pod kątem dostępności. Ściśle współpracuje z MZD, ZTM oraz Wydziałem Inwestycji UM. Podejmuje także rozmowy ze Strażą Miejską, Policją, Rejonowym Przedsiębiorstwem Zieleni i Usług Komunalnych czy Geoparkiem. Reaguje na bieżące zgłoszenia niepełnosprawnych kielczan przekazując sprawy do Pełnomocnika Prezydenta ds. Osób z Niepełnosprawnościami Jerzego Pióry.

Powrót na początek strony