O trendach i tendencjach w rozwoju rynku nieruchomości

W Kielcach odbyła się krajowa konferencja Narodowego Banku Polskiego pn. „Trendy i tendencje w rozwoju rynku nieruchomości”. W wydarzeniu udział wzięła zastępca prezydenta Kielc Bożena Szczypiór oraz Barbara Zawadzka, dyrektor Wydziału Nieruchomości Urzędu Miasta. W czasie spotkania przedstawiono m.in. specyfikę lokalnego rynku nieruchomości w aktualnej sytuacji gospodarczej i sytuację na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Kielcach.

- Dwa lata pandemii COVID-19, wojna w Ukrainie, historycznie wysoka inflacja i recesja gospodarcza spowodowały spowolnienie sprzedaży nieruchomości na terenie miasta Kielce. Aktualnie można zauważyć, iż małymi krokami lokalny rynek nieruchomości komercyjnych wraca do sytuacji sprzed pandemii. W tej sytuacji podstawowym zadaniem miasta jest zapewnienie warunków planistycznych, infrastrukturalnych, środowiskowych i obsługi administracyjnej projektowania i realizacji procesów inwestycyjnych. Ponadto jako samorząd staramy się regulować stany prawne nieruchomości, które znajdują się np. w samoistnym posiadaniu Skarbu Państwa poprzez uzyskanie tytułu Skarbu Państwa, a następnie dokonaniu komunalizacji na Gminę Kielce. Takie działanie  pozwala pozyskiwać nowe nieruchomości do zasobu gminnego, które w następstwie mogą być przedmiotem obrotu w różnych formach zbycia - mówiła zastępca prezydenta Kielc Bożena Szczypiór.

Podczas konferencji prelekcje wygłosili: prof. Jacek Łaszek, doradca w Departamencie Stabilności Finansów NBP, Barbara Zawadzka, dyr. Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kielce, Magdalena Baran-Wojtachnio, ekspert Świętokrzyskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Kielcach oraz Jacek Perczak, główny specjalista w Wydziale Statystyczno-Dewizowym Oddziału Okręgowego NBP w Kielcach.

Powrót na początek strony