Obchody Dnia Podziemnego Państwa Polskiego w Kielcach

Uroczystość upamiętniająca 82. rocznicę utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego odbyły się w niedzielę, 26 września br. Hołd twórcom i działaczom podziemnych struktur Polskiego Państwa Podziemnego oddany został na Skwerze Stefana Żeromskiego przy pomniku Armii Krajowej. 

Organizatorem uroczystości było Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „Jodła” działające na zlecenie Urzędu Miasta Kielce.

Polskie Państwo Podziemne powstało 82 lata temu. 27 września 1939 roku w oblężonej przez Niemców Warszawie gen. Michał Tokarzewski-Karaszewicz utworzył wraz z grupą oficerów WP Służbę Zwycięstwu Polski – konspiracyjną organizację wojskową, mającą kontynuować walkę przeciwko obu okupantom. 4 grudnia 1939 roku premier rządu RP na uchodźstwie gen. Władysław Sikorski powołał Związek Walki Zbrojnej. 14 lutego 1942 roku gen. Sikorski przekształcił ZWZ w Armię Krajową.

Najważniejszym celem AK było prowadzenie walki z Niemcami oraz przygotowywanie kadr i sformowanie jednostek wojskowych w celu wywołania powstania przeciw okupantowi. Tajne struktury podporządkowane rządowi emigracyjnemu nazywano po wojnie Polskim Państwem Podziemnym.

Powrót na początek strony