Obiekty ochrony zdrowia zostaną podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej

Projekt pn. „Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej obiektów zasilanych obecnie z kotłowni Świętokrzyskiego Centrum Onkologii" wchodzi w kolejną fazę realizacji. W czwartek w Urzędzie Miasta Kielce została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej.

Obecnie z ciepła z kotłowni ŚCO korzystają, poza Świętokrzyskim Centrum Onkologii, Wojewódzki Szpital Zespolony, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich oraz budynki znajdujące się w zarządzie MZB w Kielcach.

- To inwestycja, która wpisuje się w strategię ograniczenia emisji CO2. Łącznie będzie to o ok. 10 tys. ton. Cieszymy się, że przedsięwzięcie tak mocno wpływające na poprawę jakości powietrza w mieście zostanie zrealizowane - powiedział Prezydent Kielc, Bogdan Wenta. - Rozmowy na ten temat były długie, ale owocne. Dziękujemy za współpracę wszystkim osobom zaangażowanym w projekt - dodała Bożena Szczypiór, zastępca Prezydenta Kielc.

Umowę na wykonanie dokumentacji projektowej podpisali Arkadiusz Bąk, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej oraz Andrzej Bróż, wiceprezes zarządu firmy Termores sp. z o.o. sp. k., głównego wykonawcy. Dokument ma być gotowy do 30 listopada br. Rozpoczęcie robót planowane jest na 1 kwietnia 2023 r., tak aby ciepło w rozbudowanej sieci popłynęło już we wrześniu.

Szacowana wartość inwestycji to około 4 mln zł brutto, obejmuje budowę blisko 1000 m nowych sieci ciepłowniczych. Zadanie jest bardzo ambitne z uwagi na czas i miejsce wykonywanych prac. Wartość umowy na projektowanie wynosi ponad 145,1 tys. zł brutto.

- Obecnie pracującą kotłownię ŚCO zastąpi 6 węzłów cieplnych o łącznej mocy 6,70 MW, zasilanych ze źródła PGE EC. S.A. Oddział w Kielcach, siecią miejską. Projekt uwzględni zapewnienie ew. zwiększania mocy w przypadku rozbudowy szpitali - tłumaczy prezes MPEC, Arkadiusz Bąk.

Koncepcja zastąpienia źródła ŚCO systemowym ciepłem zasilanym z sieci miejskiej sięga początku lat 2000, zaś analizy wykonalności przyłączenia terenu dla przedmiotowego zadania, wraz z przebudową sieci wewnętrznych na terenie szpitali rozpoczęły się w czerwcu 2017 roku. Realizacja zadania przez MPEC umożliwi wykonanie projektu dotyczącego przebudowy sieci wewnętrznych wraz z termomodernizacją 2 przyłączanych jednostek (ŚCO oraz WSzZ), którego wartość wynosi 33 mln zł (z czego dofinansowanie UE wyniesie 18,5 mln zł). Inwestycje MPEC nie są objęte dofinansowaniem unijnym, jest to zadanie własne, niemniej bez tego wysiłku, projekt Województwa Świętokrzyskiego byłby niemożliwy do realizacji.

Powrót na początek strony