Obradowała Społeczna Rada Kultury

W Domu Środowisk Twórczych po raz ostatni w tym roku spotkali się przedstawiciele Społecznej Rady Kultury działającej przy prezydencie Kielc.

Głównym tematem spotkania była aplikacja Miasta Kielce do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury. Jak zauważył wiceprezydent Marcin Chłodnicki, choć miastu nie udało się dostać do kolejnego etapu konkursu, to i tak Kielce dużo zyskały. – Przede wszystkim udało nam się połączyć siły i doprowadzić do nawiązania współpracy instytucji kultury, co mam nadzieję będzie kontynuowane. Prace nad wnioskiem pokazały też, że mamy potencjał do aplikowania następnym razem – powiedział wiceprezydent.

dr Maciej Zdanowicz, koordynator przygotowań kandydatury Kielc do tytułu ESK 2029 poinformował, że Kielce zostały zaproszone przez miasta, które przeszły do kolejnego etapu, do współpracy przy pracach rad programowych projektów aspirujących.

Społeczna Rada Kultury powstała w kwietniu 2022 r. w jej skład wchodzą przedstawiciele środowisk twórczych, artystów, naukowców i ekspertów. Członków tego doradczego gremium powołał prezydent Kielc spośród kandydatów zgłoszonych przez m.in. stowarzyszenia, fundacje, związki i instytucje kultury oraz radnych.

Trzynastoosobowy zespół konsultacyjny, doradczy, opiniodawczy i inicjatywny ma za zadanie wspierać władze Kielc w działaniach na rzecz rozwoju kultury w mieście. Do zadań Rady należy m.in. inicjowanie działań i przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie kultury wśród mieszkańców, podejmowanie działań zmierzających do usprawnienia współpracy pomiędzy podmiotami działającymi w obszarze kultury, integracji i aktywizacji środowisk oraz wspierania inicjatyw służących upowszechnianiu i rozwojowi kultury. Zadaniem Rady będzie również promowanie wydarzeń artystycznych i twórców oraz współpraca z Komisją Edukacji i Kultury Rady Miasta Kielce, w celu wypracowania nowych form i metod działalności kulturalnej.

Powrót na początek strony