Od dziś wracają stare harmonogramy odbioru śmieci

Po sygnałach mieszkańców spółka Eneris będzie częściej odbierać odpady komunalne. Od dziś wracają stare harmonogramy odbioru śmieci, te sprzed wprowadzenia odbioru interwencyjnego.

- Śmieci segregowane i biodegradowalne będą odbierane zarówno w dzień, jak i w nocy - w trybie 24-godzinnym przez dwie grupy pracowników- informuje Agata Binkowska, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce.

Harmonogramy- z podziałem na poszczególne kategorie posesji oraz frakcje odpadów, dostępne są zarówno na stronach internetowych Urzędu Miasta Kielce, jak i spółki Eneris.

Po zgłoszeniu będą też odbierane odpady wielkogabarytowe, jednakże usługa ta dotyczy jedynie interwencyjnego odbioru gabarytów ze spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Potrzebę podstawienia kontenera należy zgłaszać na adres mail: zbigniew.bartkiewicz@eneris.pl.

Mieszkańcy indywidualni mogą odwozić tego typu odpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Magazynowej 3, który wznowił działalność. Punkt czynny jest od wtorku do piątku w godzinach 10.00 - 18.00 oraz w soboty w godzinach 08.00 - 16.00, tel: 609 322 123.

Przypominamy, że w związku ze stanem epidemii zawieszono do odwołania płatne odbiory od mieszkańców Kielc z terenu miasta. Wszystkich klientów PSZOK prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa higienicznego oraz stosowanie się do decyzji, że na terenie punktu mogą jednocześnie znajdować się tylko dwa samochody dostarczające odpady.

Powrót na początek strony