Odbierz zaświadczenie o prawie do głosowania - wydłużone godziny pracy

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Urząd Miasta Kielce informuje, że w dniach: od 7 lipca 2020 roku do 9 lipca 2020 roku pracownicy Referatu Ewidencji Ludności będą pełnili dyżur w godzinach: 7:45 - 17:00, w celu umożliwienia pobrania zaświadczenia o prawie do głosowania wszystkim, którzy nie będą przebywać w mieście w dniu ponownego głosowania (12 lipca b.r.), a chcą wziąć udział w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zaświadczenia wydawane są w Urzędzie Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich, przy ul. Karola Szymanowskiego 6.

- Lipiec to okres wakacyjny, czas urlopów. Z tego powodu duża grupa mieszkańców Kielc w najbliższą niedzielę, gdy odbędzie się druga tura wyborów, można znajdować się poza granicami miasta. Dlatego wydłużyliśmy godziny pracy, by umożliwić kielczanom odebranie zaświadczenia - wyjaśnia Bogdan Wenta, prezydent miasta. - Zachęcam wszystkich do skorzystania z przysługującego nam obywatelskiego przywileju. Wierzę, że dyżury ułatwią Państwu otrzymanie stosownego dokumentu, co przełoży się na wysoką frekwencję w najbliższych wyborach.

  • Zaświadczenia o prawie do głosowania umożliwiają głosowanie w dowolnej Obwodowej Komisji Wyborczej na terenie kraju i za granicą. 
  • Wniosek może być złożony pisemnie, telefaksem (41 36 76 660) lub w formie elektronicznej na adres: marta.waniak@um.kielce.pl 
  • Wnioski o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składane elektronicznie będą realizowane dopiero po przybyciu do Urzędu po odbiór zaświadczenia wyborcy lub jego pełnomocnika. 
  • W przypadku upoważnienia innej osoby do odbioru zaświadczenia wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument, wzór w załączeniu), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL oraz dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia (w tym jej numer PESEL).

 

Informujemy jednocześnie, że w dniu 10 lipca 2020 roku Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich z siedzibą przy ul. Karola Szymanowskiego 6 w Kielcach będzie przyjmował Interesantów w godzinach: 7:45 – 13:00. Powyższe spowodowane jest koniecznością przygotowania spisu wyborców i pakietów wyborczych osobom, które podlegają kwarantannie i zgłosiły zamiar głosowania korespondencyjnego.

Powrót na początek strony