"Odrzutowóz" odbierze niebezpieczne odpady od mieszkańców Kielc

Odrzutowóz.jpg
PGO

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Promniku przygotowało harmonogram kursów mobilnego punktu odbioru odpadów niebezpiecznych na 2024 rok. Pierwszy raz "Odrzutowóz" pojawi się na ulicach Kielc 12 lutego. Kielczanie będą mogli oddać kłopotliwe odpady bezpłatnie.

Specjalny samochód jest przeznaczony do zbiórki m.in. świetlówek, żarówek rtęciowych, termometrów rtęciowych, zużytych baterii i akumulatorów, detergentów zawierających substancje niebezpieczne, pojemników po aerozolach, opakowań po środkach ochrony roślin (I i II klasy toksyczności), środkach owadobójczych, farbach i lakierach, pozostałości farb i lakierów oraz środków do konserwacji i ochrony drewna, przeterminowanych leków, odpadów zawierających oleje (filtry olejowe, smary techniczne, woski, środki konserwacji podłoża).

Przypominamy, że zbiórce podlegają wyłącznie odpady wytworzone w gospodarstwie domowym.

Pierwszy przystanek "Odrzutowozu" zaplanowano 12 lutego o godz. 14:30 przy ul. Szczepaniaka 6. Tego samego dnia samochód będzie odbierał odpady także przy skrzyżowaniu ul. Rajtarskiej i Kordeckiego, ul. Paska 10, skrzyżowaniu ul. Karskiego z o. Kolumbina Tomaszewskiego, skrzyżowaniu Grota Roweckiego z płk. J. Teligi, ul. Jałowcowej 21, z pętli autobusowej na Bukówce, ul. Wrzosowej 9 oraz os. Barwinek 9.

Odpady powinny posiadać czytelną etykietę umożliwiającą ich identyfikację i być zapakowane w szczelne, nieuszkodzone opakowania.

Do "ODRZUTOWOZU" nie zostaną przyjęte:

  • odpady zawierające azbest,
  • odpady w ilościach i rodzajach wskazujących na to, że nie pochodzą z gospodarstwa domowego,
  • odpady nie posiadające etykiet umożliwiających ich identyfikację,
  • odpady w opakowaniach nieszczelnych lub uszkodzonych,
  • odpady inne niż niebezpieczne.

Pracownik obsługujący „ODRZUTOWÓZ” ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.

Samochód kursuje według ustalonych wcześniej tras i godzin. Harmonogram na 2023 r. można znaleźć w załączonym pliku oraz na stronie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Rozmiar
1. Harmonogram ODRZUTOWÓZ 2024 r. .pdf PDF 152.65 KB
Powrót na początek strony