Odśnieżanie chodników i dachów. Straż Miejska przypomina o obowiązkach

Za odśnieżanie chodników najczęściej odpowiadają właściciele lub użytkownicy nieruchomości oraz osoby zarządzające wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi.

Jak informuje Straż Miejska obowiązki wynikają z zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 września 1996 r. gdzie w art. 5. zapisano: Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez:

4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Co ważne, odśnieżając chodnik nie wolno zgarniać go na jezdnię, może grozić za to grzywna (nawet 1500 zł). Ponadto gdyby przez wyrzucony na jezdnię śnieg doszło do wypadku, osoba odpowiedzialna może za to odpowiadać jak za przestępstwo. Dlatego jak przypomina Straż Miejska śnieg trzeba odgarniać tak, by jednocześnie nie utrudniać przejazdu samochodom, ani nie blokować przejścia pieszym.

Jednak nie zawsze to właściciel nieruchomości ma obowiązek odśnieżania chodnika.

W niektórych przypadkach powinna się tym zająć gmina. Są to sytuacje, w których pomiędzy nieruchomością a chodnikiem znajduje się pas miejskiej zieleni, gdy na chodniku są płatne miejsca parkingowe lub gdy na wysokości nieruchomości znajduje się przystanek – w tych przypadkach za odśnieżenie chodnika odpowiada gmina, bez względu na to, czy przylega on do nieruchomości.

Zimą obowiązkiem właściciela nieruchomości jest usunięcie śniegu z dachu (nie tylko domu, ale i garażu czy budynku gospodarczego) oraz strącanie zwisających sopli lodu i nawisów śnieżnych, które stanowiłyby zagrożenie dla zdrowia i życia przechodniów.

Nieodśnieżenie chodnika przylegającego do posesji lub nie strącenie sopli lodu zagrażających przechodniom grozi mandatem w wysokości do 500 zł.

Powrót na początek strony