Oferta edukacyjna Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach

„Cudoki i Cacka”, „Architektura - struktury, kompozycje, formy”, „Gromada, Świętokrzyska Precyzja – zabawki z Kielc” i „Wejdź do gry”. To propozycje tematów lekcji muzealnych przygotowanych w ramach nowej oferty edukacyjnej Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach. Wszystkie zajęcia są powiązane z eksponatami i wystawą stałą.

Lekcje muzealne uwzględniają założenia podstawy programowej dla przedszkoli, szkół podstawowych i średnich zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej. Obejmują zagadnienia dotyczące zarówno tradycyjnego rzemiosła zabawkarskiego, jak i propozycje kreatywnych działań plastycznych oraz konstruktorsko-architektonicznych.

Główną ideą oferty jest pobudzanie do myślenia, poszukiwania, a przede wszystkim stymulowanie do samodzielnego działania. Poprzez zabawę Muzeum dąży do poszerzania i pogłębiania wiadomości uczniów m.in. na temat dziedzictwa kulturowego (głównie kieleckiego ośrodka zabawkarskiego), zachęca ich do świadomego samokształcenia, odkrywania i rozwijania swoich talentów i pasji.

Ponadto poprzez dobór materiałów warsztatowych wzmacniamy postawy odpowiedzialności społecznej oraz zachowania służące ochronie środowiska. Do realizacji zajęć używamy wyselekcjonowane surowce wtórne. Wybrane tematy zajęć są objęte patronatami: Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Kielcach oraz Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Kielcach. 

Oferta edukacyjna składa się z trzech części: 

  • Cudoki i Cacka
  • Architektura - struktury, Kompozycje, formy
  • Gromada, Świętokrzyska Precyzja – zabawki z Kielc
  • Wejdź do gry

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.muzeumzabawek.eu 

Obok zajęć edukacyjnych ciekawą ofertą są również warsztaty towarzyszące wystawom czasowym takich jak: "Rzeczy do zabawy. Edward Maniutius i jego wytwórnia", "Sztuka zabawy - 30 lat Bajo" oraz cykl weekendowych warsztatów rodzinnych "Pasjonujące zabawki".  

Powrót na początek strony