Ogłoszenie o zawieszeniu przyjmowania wniosków o udzielenie dotacji na gromadzenie deszczówki

W związku z rozdysponowaniem środków finansowych zarezerwowanych w budżecie Miasta Kielce na udzielanie dotacji celowych w 2024 roku, Prezydent Miasta Kielce ogłasza zawieszenie przyjmowania wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych i zatrzymywaniu wód opadowych i roztopowych na terenie Miasta Kielce.

W wyniku rozpoczętego 24 kwietnia 2024 r. naboru wniosków, do oceny zostało przyjętych 40 wniosków, natomiast na listę rezerwową zostało wpisanych 16 wniosków.

Ogłoszenie o zawieszeniu przyjmowania wniosków o udzielenie dotacji celowej w 2024 roku na zadania służące ochronie zasobów wodnych i zatrzymywaniu wód opadowych i roztopowych.

Powrót na początek strony