Ogłoszenie o zawieszeniu rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji na wymianę źródeł ciepła

W związku z rozdysponowaniem środków finansowych zarezerwowanych w budżecie Miasta Kielce na udzielanie dotacji celowych w 2024 roku, Prezydent Miasta Kielce ogłasza z dniem 19 kwietnia 2024 r. zawieszenie rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce.

Nabór wniosków o przyznanie dotacji na wymianę przestarzałych urządzeń na paliwo stałe na bardziej ekologiczne źródła ogrzewania rozpoczął się 7 lutego 2024 roku.

Od dnia ogłoszenia naboru do 18  kwietnia 2024 r. wpłynęły do Urzędu Miasta Kielce 102 wnioski o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce w 2024 roku.

W trakcie analizy 12 wniosków zostało odrzuconych, bądź wycofanych przez wnioskodawców, którzy złożyli rezygnację z realizacji zadania. Pozostałe 90 wniosków opiewa na kwotę 996 tys. zł, w tym:

• 16 wniosków na pompę ciepła,

 73 wnioski na ogrzewanie gazowe,

 1 wniosek na ogrzewanie elektryczne.

Do 18  kwietnia 2024 r. podpisanych zostało 79 umów z wnioskodawcami na łączną kwotę 880 tys. zł, w tym:

 15 umów na pompy ciepła (na kwotę 240 tys. zł),

 63 umowy na kotły gazowe (na kwotę 630 tys. zł),

 1 umowa na ogrzewanie elektryczne (na kwotę 10 tys. zł).

Pozostałe 23 wnioski są w trakcie rozpatrywania.

Ogłoszenie o zawieszeniu rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta Kielce w 2024 r.

Powrót na początek strony