Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

20 listopada obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Został on ustanowiony w 2014 przez Sejm RP, z inicjatywy ówczesnego Rzecznika Praw Dziecka, Marka Michalaka.

Dzień ten upamiętnia przyjęcie przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych Konwencji o prawach dziecka.

Celem Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka jest zachęcenie do podejmowania aktywności w zakresie upowszechniania praw dziecka, nie tylko wśród najmłodszych, ale także dorosłych. Szczególną uwagę należy zwrócić informowaniu dzieci i młodzieży, na temat praw im przysługującym oraz do kogo mogą się zwrócić jeśli są one łamane.

Podkreśla się także ogromną rolę dorosłych, którzy powinni stać na straży tych praw, respektować je i podejmować działania mające na celu ich ochronę.

Powrót na początek strony