Ogromne zainteresowanie budową kampusu GUM w Kielcach

We wtorek, 14 lipca 2020 roku, otwarto oferty w przetargu na Budowę zespołu budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą dla przedsięwzięcia o nazwie: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)” w Kielcach”.

W sumie złożonych zostało 15 ofert. Najtańszą przedstawiła Firma Budowlana Anna-Bud sp. z o.o. z Bilczy. Jej propozycja opiewa na kwotę 104 824 807,52 zł brutto. Najdroższą ofertę przedstawiła firma WARBUD SA z kwotą 169 690 800,00 zł brutto.

Wszystkie firmy poza standardową gwarancją zaoferowały dodatkową, na okres 20 miesięcy.

 

Oferty według kolejności zgłoszenia:

 1. Konsorcjum – lider: Trakcja PRKil oraz MGBuilding Sp. z o.o. Sp. K. – kwota oferty 113 416 588,64 zł brutto, przedłużenie gwarancji o dodatkowe 20 miesięcy
 2. Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego KARTEL SA – kwota oferty: 139 800 000,00 zł brutto, wydłużenie okresu gwarancji o dodatkowe 20 miesięcy
 3. BUDIMEX SA – 134 463 600,00 zł brutto, wydłużenie okresu gwarancji o dodatkowe 20 miesięcy
 4. Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego SA – kwota oferty: 122 877 000,00 zł brutto, wydłużenie okresu gwarancji o dodatkowe 20 miesięcy
 5. MAR-BUD sp. z o.o. Budownictwo Sp. K. – kwota oferty: 115 473 212,00 zł brutto, wydłużenie okresu gwarancji o dodatkowe 20 miesięcy
 6. WARBUD SA – kwota oferty: 169 690 800,00 zł brutto, wydłużenie okresu gwarancji o dodatkowe 20 miesięcy
 7. Konsorcjum – lider Aldesa Construcciones Polska sp. z o.o., - kwota oferty: 137 833 235,84 zł brutto, wydłużenie okresu gwarancji o dodatkowe 20 miesięcy.
 8. Konsorcjum – lider Wodpol sp. z o.o. – kwota oferty: 132 620 660,00 zł brutto, wydłużenie okresu gwarancji o dodatkowe 20 miesięcy
 9. STRABAG Sp. z o.o. – kwota oferty: 136 222 953,86 zł brutto, wydłużenie okresu gwarancji o dodatkowe 20 miesięcy
 10. Hochtief Polska SA - kwota oferty: 130 373 531,00 zł brutto, wydłużenie okresu gwarancji o dodatkowe 20 miesięcy
 11. MIRBUD SA – kwota oferty: 157 000 000,00 zł brutto, wydłużenie okresu gwarancji o dodatkowe 20 miesięcy
 12. Mostostal Warszawa SA – kwota oferty: 139 948 073,27 zł brutto, wydłużenie okresu gwarancji o dodatkowe 20 miesięcy
 13. Erbud SA – kwota oferty: 117 516 168,00 zł brutto, wydłużenie okresu gwarancji o dodatkowe 20 miesięcy
 14. Firma Budowlana Anna-Bud sp. z o.o., kwota 104 824 807,52 zł brutto, wydłużenie okresu gwarancji o dodatkowe 20 miesięcy
 15. Zakład Usług Budowlano-Handlowych NOWBUD A.Nowak, E.Bracki, kwota oferty: 144 844 000,50 zł brutto, wydłużenie okresu gwarancji o dodatkowe 20 miesięcy

 

Teraz Komisja Przetargowa zajmie się formalną weryfikacją złożonych ofert.

Jeśli zaproponowana kwota przekracza tę przeznaczoną przez zamawiającego, istnieje możliwość unieważnienia postępowania, lub zwiększenia budżetu. Decyzja zostanie podjęta po przeanalizowaniu ofert.

Miasto Kielce przekazało na potrzeby realizacji inwestycji  około 13 ha gruntu o wartości niemal 37 mln zł. Budowa ma rozpocząć się w 2021 roku i będzie realizowana w co najmniej dwóch, a może nawet w trzech etapach. Przetarg, ogłoszony przez konsorcjum, to etap pierwszy, którego zakończenie planowane jest na 2022 rok. Opiewa na kwotę ok. 160 mln zł.

RPO EFRR.jpg

Powrót na początek strony