Około 2600 osób niepełnosprawnych skorzysta ze wsparcia asystenta

17 lutego Gmina Kielce podpisała z Wojewodą Świętokrzyskim umowę na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Ze wsparcia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej mogą skorzystać:

1) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz

2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym lub traktowane na równi do wymienionych, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dn. 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Ze wsparcia asystenta będzie mogło skorzystać ok. 2600 osób. Osoby legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności będą mogły skorzystać z usług asystenta w wymiarze do 60 godzin miesięcznie. Osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w wymiarze do 30 godzin miesięcznie. Natomiast osoby z chorobami sprzężonymi objęte zostaną usługą w wymiarze do 70 godzin miesięcznie.

Na realizację Programu Gmina Kielce pozyskała kwotę 30.922.800 zł. Program w całości finansowany będzie ze środków Funduszu Solidarnościowego – Gmina Kielce nie ponosi wkładu finansowego. Program realizowany będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Powrót na początek strony