Ósmoklasiści mierzyli się z królową nauk

Godzinę i 40 minut trwał egzamin ósmoklasisty z matematyki. Pytania otwarte i zamknięte mają za zadanie poznać sprawność rachunkową, czy rozumowanie i argumentację.

W szkole Podstawowej nr 27 im. K. K. Baczyńskiego egzaminy przebiegają zgodnie z procedurami, bez zakłóceń. Tam przystąpiło do nich 48 uczniów z dwóch klas ósmych. - Większość pracuje z arkuszami standardowymi, ale byli również uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – przewlekle chorzy, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na autyzm, uczniowie słabowidzący, a niektórzy uczniowie swój egzamin pisali na komputerze – mówi Małgorzata Sowa, dyrektor placówki. Dodaje, że wśród uczniów zdających tegoroczny egzamin znaleźli się także uczniowie z Białorusi oraz mający status uchodźców wojennych z Ukrainy.

W tym roku arkusze egzaminacyjne z matematyki zawierają mniej zadań otwartych, w porównaniu do arkuszy opartych o pełną wersję podstawy programowej. Rozwiązując wszystkie zadania, uczniowie mogą uzyskać 25 punktów, z czego 15 punktów przypada na zadania zamknięte i 10 punktów na zadania otwarte.

Wyniki tegorocznych egzaminów zostaną przekazane szkołom przez okręgowe komisje egzaminacyjne już 3 lipca 2024 r., wtedy dowiemy się jakie rezultaty osiągnęli tegoroczni ósmoklasiści.

Powrót na początek strony