Oświadczenie Prezydenta Miasta ws. artykułu prasowego

Prezentujemy treść oświadczenia Prezydenta Miasta Kielce ws. artykułu prasowego.

 

W dniu 9 grudnia 2020 r. na stronie internetowej dziennika „Echo Dnia” ukazał się artykuł „Afera wokół budżetu Kielc na 2021 rok. Tego w historii jeszcze nie było” autorstwa Agaty Kowalczyk. Zawiera on mocne oskarżenia pod względem Urzędu Miasta Kielce dotyczące złamania procedur dotyczących przygotowania uchwały budżetowej.

Oświadczam stanowczo, że Urząd Miasta dochował wszelkich wymogów dotyczących przygotowania uchwały budżetowej. Bardzo wyraźnie określa je ustawa o finansach publicznych. Zgodnie z nimi obowiązkiem prezydenta miasta jest przedstawienie do 15 listopada każdego roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu budżetu gminy na następny rok. W tym roku, ze względu na fakt, że 15 listopada wypadał w dniu wolnym od pracy, termin ten był wydłużony do 16 listopada. W tym właśnie dniu Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach otrzymała od prezydenta wszystkie stosowne dokumenty. Zostały one także złożone do Biura Rady Miasta i opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Regionalna Izba Obrachunkowa jest organem całkowicie niezależnym od miasta Kielce. Zgodnie z ustawą ma ona 30 dni na wydanie opinii w sprawie projektu budżetu. Opinia ta jest załącznikiem do uchwały budżetowej, która ma zostać odczytana radnym w dniu sesji budżetowej. Nie ma obowiązku, co potwierdzili w trakcie dzisiejszego konwentu radcy prawni, żeby była ona dostępna siedem dni przed terminem sesji.

Taka sytuacja zdarzała się w ostatnich latach systematycznie. W 2019 roku opinia RIO znana była 5 dni po posiedzeniu Konwentu, w 2018 r. 2 dni po Konwencie. Podobnie było także w roku 2015 i 2014 w poprzedniej kadencji Rady Miasta.

Sugerowanie, że obecna sytuacja ma charakter bezprecedensowy i jest naruszeniem obowiązujących przepisów, jest głęboką nieprawdą i służy wprowadzaniu w błąd opinii publicznej. W związku z tym wystosowane zostanie sprostowanie do redakcji Echa Dnia. Oczekuję, że sprawa zostanie przedstawiona mieszkańcom Kielc w sposób rzetelny i zgodny z prawdą.

 

Prezydent Miasta Kielce

Bogdan Wenta

Powrót na początek strony