Otwarta sobota w Centrum Krwiodawstwa. Potrzebna jest krew grup 0Rh (-) oraz BRh (-)

W sobotę, 19 lutego Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach organizuje dzień otwarty. Rejestracja dla dawców będzie czynna w godz. od 8:00 do 13:00.

Krew może oddać każda zdrowa osoba, która ukończyła 18 lat. Przed oddaniem krwi należy zjeść lekkie śniadanie i nawodnić organizm. Podczas pierwszej wizyty można oddać krew pełną (450 ml), co stanowi jedynie 8-9% ogólnej objętości krwi krążącej dorosłego człowieka, organizm odtworzy bardzo szybko białka osocza i komórki krwi.

Zgłaszając się następny raz można oddać:

• krew pełną 450 ml – co 8 tygodni (kobiety 4x w roku, mężczyźni 6x w roku), pobieranie krwi trwa od 8-10 min.;
• osocze metodą plazmaferezy automatycznej (600 ml) – co 2 tygodnie, zabieg przy użyciu separatora (3-4 cykle) trwa ok. 40 min.;
• płytki krwi – przy użyciu separatora (6-8 cykli) zabieg trwa ok. l h.

Na stronie internetowej www.rckik-kielce.com.pl można sprawdzić stany magazynowe krwi.

Każdy Krwiodawca po oddaniu krwi może otrzymać:

• 2 dni wolnego - zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w miejscu nauki/pracy w dniu oddania oraz w dniu następnym,
• czekolady (wartość kaloryczna 4.500 kilokalorii),
• zwrot kosztów za dojazd do najbliższej placówki służby krwi RCKiK Kielce,
• bezpłatny 30 dniowy bilet komunikacji miejskiej na terenie miasta Kielce (od daty oddania krwi w siedzibie RCKiK w Kielcach lub na akcji wyjazdowej poboru krwi na terenie miasta Kielce, po otrzymaniu z Rejestracji RCKiK zaświadczenia, należy udać się do jednego z Punktów Sprzedaży Biletów ZTM na terenie Kielc), 
• raz w roku zaświadczenie do Urzędu Skarbowego celem odliczenia rocznej darowizny oddanej krwi od podstawy opodatkowania,
• najwcześniej po trzech dniach od oddania krwi bezpłatne wyniki badań:

- hemoglobina
- morfologia krwi (1 raz w roku)
- markerów wirusów HBV, HCV, HIV
- grupy krwi w układzie ABO i czynnik Rh (potwierdzony wynik).
 

Powrót na początek strony