Pakiet Antykryzysowy dla Organizacji Pozarządowych

Urząd Miasta 04.jpg

 

Prezydent Miasta Kielce, Bogdan Wenta, po propozycjach przedłożonych przez radnego Michała Brauna, przedstawił Pakiet Antykryzysowy dla Organizacji Pozarządowych. Pakiet przygotowany jest w odpowiedzi na interpelację złożoną przez radnych Michała Brauna oraz Annę Myślińską, a także uchwałę Rady Działalności Pożytku Publicznego.

- W marcu zaprezentowaliśmy pakiet pomocy dla kieleckich przedsiębiorców, ale dostrzegliśmy potrzebę, by rozszerzyć nasze działania. Epidemia koronawirusa dotyka również organizacje obywatelskie, które w obliczu aktualnej sytuacji potrzebują wsparcia. Dlatego w ramach naszych kompetencji i możliwości, przygotowaliśmy stosowne propozycje, które pozwolą organizacjom pozarządowym przejść przez ten trudny okres  - mówi Bogdan Wenta, prezydent Kielc.

- Miejska Rada Pożytku, na mój wniosek, jednogłośnie przyjęła uchwałę o potrzebie utworzenia pakietu. Wprowadzenie pakietu dla organizacji to ważna i potrzebna decyzja. W czasie kryzysu miasto nie zapomina o społecznikach, którzy na co dzień działają na rzecz kielczan - przekonuje radny Michał Braun.

 

1. Miasto Kielce wprowadza ułatwienia dla organizacji pozarządowych w zakresie realizacji zadań zleconych przez miasto:

  • umożliwienie aktualizacji harmonogramów realizacji zadań
  • możliwość realizacji zadań w całym okresie trwania umowy
  • urealnienie wskaźników realizacji zadań
  • korekty kosztorysów realizowanych zadań
  • umożliwienie korekty zaplanowanych w zadaniu działań
  • uznanie w określonych sytuacjach pracy zdalnej, jako dopuszczalnej formy realizacji zadania
  • uznanie za kwalifikowalne kosztów poniesionych w toku realizacji zadania, które nie zostały w pełni zrealizowane (np. opłaty za wynajem sal, w sytuacji gdy wydarzenie nie mogło się odbyć, a odzyskanie wpłaconej zaliczki jest niemożliwe)
  • aneksowanie umów wraz z wydłużeniem terminów realizacji zadań do końca 2020 r.
  • wydłużenie czasu potrzebnego do rozliczenia projektu z jednoczesnym powiadomieniem o  tym fakcie organizacji

 

2. Będzie istniała możliwość realizacji elementów zadań zleconych przez zastąpienie planowanych spotkań, zajęć lub szkoleń działaniami w formie zdalnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

3. „Czynsz za złotówkę” dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność w lokalach należących do miasta (organizacje powinny złożyć wniosek do MZB, MOSiR, GEOPARK) na zasadach takich samych jak dla przedsiębiorców.

 

4. Utworzone Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości 2020 rozszerza działalność o wsparcie eksperckie organizacji pozarządowych chcących skorzystać z pomocy udzielanej w ramach Tarczy Antykryzysowej.

 

5. Organizacje pozarządowe, które prowadzą działalność związaną ze zwalczaniem skutków pandemii COVID-19, niosących pomoc chorym, osobom w kwarantannie czy osób szczególnie narażonym na zakażenie, mogą składać wnioski o dotację takich działań w trybie pozakonkursowym tzw. małych grantów.

 

6. Analizowane są możliwości prawne udzielenia pożyczek, gwarancji, poręczeń organizacjom pozarządowym, w przypadku utraty płynności finansowej przy realizacji projektów w sferze pożytku publicznego ze środków zewnętrznych.

Powrót na początek strony