Pamięci bohaterów Kielecczyzny

Uroczystości związane z 76. rocznicą udanego zamachu na szefa konfidentów Gestapo - Franza Wittka oraz upamiętniających  bohaterów Kielecczyzny odbyły się dziś w Kielcach. Uczestniczyli w nich m.in: szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, wojewoda i wicewojewoda świętokrzyski, prezydent Kielc, kombatanci, reprezentanci służb mundurowych, Rodzin Katyńskich, Archiwum Państwowego.  

Franz Wittek był szefem konfidentów kieleckiego Gestapo, a jego donosy przyczyniły się do śmierci wielu ludzi. Próbowano zlikwidować wielokrotnie, mówi się o kilku lub nawet kilkunastu zamachach na jego życie, z których zawsze wychodził z życiem. 15 czerwca 1944 roku, na rogu ulic Solnej i dzisiejszej Paderewskiego, udanego zamachu dokonała grupa bojowa AK pod dowództwem ppor. Kazimierza Smolaka.      

Uroczystości, upamiętniające 76. rocznicę tamtych wydarzeń, odbyły się dziś o godz. 15.00 przy pomniku dedykowanym żołnierzom AK, biorącym udział w akcji zlikwidowania Franza Wittka przy ulicy Solnej. - Łączy nas dzisiaj pamięć i wdzięczność o żołnierzach, którzy walczyli o to, by Polska była wolna - podkreślił w swoim wystąpieniu uczestniczący w obchodach  minister Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

- W Kielcach jest wiele miejsc, które pamiętają bohaterskie zrywy i przelaną za wolność krew Polaków. Takie uroczystości, jak ta pozwalają złożyć im hołd, a przechodniom przypomnieć ich czyny - powiedział  Bogdan Wenta, prezydent Kielc.

Kwiaty i znicze złożono dziś także przy Pomniku Pamięci 2. Pułku Artylerii Lekkiej Legionów pry ulicy Kusocińskiego 51. Został postawiony w 2013 roku ku pamięci 29 oficerów zamordowanych w Katyniu i Charkowie oraz 2 Pułku Artylerii Lekkiej Legionów stacjonujących na Stadionie w Kielcach.

Organizatorami były: Stowarzyszenie Rodzin i Sympatyków 2. Pułku Artylerii Lekkiej Legionów oraz Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „Jodła”.

Powrót na początek strony