Pierwsza sesja nowej kadencji Młodzieżowej Rady Miasta

Są młodzi i pełni zapału do pracy na rzecz miasta oraz swoich rówieśników. Radni Młodzieżowej Rady Miasta Kielce spotkali się na pierwszym posiedzeniu. Mają już wiele pomysłów na pracę w czwartej kadencji, chcą włączyć się w dyskusje o życiu miasta i głośno mówić o problemach kieleckiej młodzieży. Pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miasta Kielce odbyła się w czwartek, 14 grudnia w sali sesyjnej kieleckiego ratusza. Pracę w nowej kadencji rozpoczęło 19 młodych radnych.

W wydarzeniu wzięli udział zastępca prezydenta Kielc Marcin Chłodnicki, przewodniczący Rady Miasta Kielce Jarosław Karyś oraz kończący swoją misję, były przewodniczący MRM Jakub Zając.

Młodych radnych przywitał przewodniczący Rady Miasta Kielce. - Chciałbym pogratulować radnym wyboru. Mam nadzieję, że nasza wspólna praca przyczyni się do rozpropagowania idei samorządności wśród młodzieży naszego miasta oraz zachęci młodych ludzi do pracy na rzecz jego rozwoju – powiedział Jarosław Karyś.

Następnie prowadzenie obrad przejęła Martyna Kowalczyk, która w Radzie zasiada po raz drugi i jest najstarszą przedstawicielką Młodzieżowej Rady Miasta Kielce.

Radę tworzą uczniowie szkół ponadpodstawowych, wybrani przez swoich rówieśników i rówieśniczki w demokratycznych wyborach organizowanych w szkołach, które stanowią okręgi wyborcze.

Młodzi radni po złożeniu ślubowania otrzymali z rąk zastępcy prezydenta Kielc Marcina Chłodnickiego i przewodniczącego Rady Miasta Jarosława Karysia zaświadczenia o wyborze do Młodzieżowej Rady Miasta.

- Dla władz miasta bardzo ważna jest opinia młodych ludzi na tematy, które ich będą dotyczyć. Po to powstała Młodzieżowa Rada Miasta. Radni poprzedniej kadencji mieli znakomite pomysły i jestem pewien, że praca radnych w czwartej kadencji będzie równie udana. Życzę, aby ich entuzjazm nigdy nie gasł, a podejmowane przez radę działania dobrze służyły miastu i jego mieszkańcom - powiedział zastępca prezydenta Kielc Marcin Chłodnicki.

Podczas pierwszej sesji nowej kadencji wybrano prezydium Młodzieżowej Rady Miasta na najbliższe dwa lata. Kandydaci na najważniejsze stanowiska w Radzie w swoich wystąpieniach mówili o najbardziej palących problemach młodego pokolenia. Chcą m.in. zwrócić uwagę na ochronę zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, poprawę sytuacji w edukacji oraz wzmocnienia aktywności młodych w życiu społecznym.

W tajnym głosowaniu młodzi radni funkcję przewodniczącego zdecydowali powierzyć Jędrzejowi Kleszczowi. Wiceprzewodniczącymi zostali Martyna Kowalczyk i Michał Karpacz. Na stanowisko sekretarza Rady został wybrany Miłosz Malec.

Celem powołania Młodzieżowej Rady Miasta jest przede wszystkim włączenie młodzieży w proces podejmowania decyzji, które dotyczą młodych osób oraz ich najbliższego otoczenia. Rada ma reprezentować młodych mieszkańców i mieszkanki miasta, ale również prowadzić działania na rzecz upowszechniania wśród nich idei samorządności.

Młodzieżowa Rada Miasta Kielce powstała w 2016 roku. Młodzieżowa Rada ma charakter konsultacyjny i stanowi apolityczną reprezentację uczniów szkół nie związaną z żadną partią polityczną i z żadnym ugrupowaniem politycznym. Młodzi radni prowadzą swoją działalność nieodpłatnie.

Do Młodzieżowej Rady Miasta wybrano 19 nowych, młodych radnych:

 • Jędrzej Kleszcz - I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego  
 • Julia Łukasik - II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego
 • Miłosz Malec i Michał Pękalski - III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Cypriana Kamila Norwida  
 • Wojciech Malec - IV Liceum Ogólnokształcące
 • Natalia Stępień - V Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Ściegiennego
 • Hanna Adamczyk - VI Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego
 • Martyna Kowalczyk i Karolina Pyka - Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 (X Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Józefa Wybickiego, Branżowa Szkoła I stopnia nr 6, Technikum nr 11)
 • Maciej Bulski i Piotr Brzyśkiewicz - Zespół Szkół Nr 3 (VII Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Piłsudskiego, Technikum nr 8)
 • Michał Karpacz - Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika, Technikum nr 6
 • Dariusz Krawczyk - Zespół Szkół Ekonomicznych, Technikum nr 5
 • Szymon Brzoza i Aleksander Szczepanik - Zespół Szkół Mechanicznych (Technikum nr 2, Branżowa Szkoła I stopnia nr 1, Branżowa Szkoła II stopnia nr 1)
 • Piotr Gorajski - Zespół Szkół Elektrycznych (Technikum i Branżowa Szkoła I stopnia)
 • Wojciech Lipiec - Zespół Szkół Informatycznych im. gen. Józefa Hauke Bosaka, Technikum nr 7 
 • Inga Nowakowska - Pierwsze Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące
 • Hubert Brzeziński - Zespół Szkół im. Juliusza Verne'a w Kielcach (Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Verne'a w Kielcach)  

Powrót na początek strony