Pierwsze posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Zadaniem pięcioosobowej Rady jest inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji ich praw. We wtorek, 12 marca podsumowano działania podjęte w minionej kadencji Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

26 lutego 2024 r. prezydent Kielc Bogdan Wenta powołał nowy skład Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Kielcach, na kolejną czteroletnią kadencję 2024-2028. W skład Rady wchodzą przedstawiciele działających na terenie powiatu organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawiciel jednostki samorządu terytorialnego:

Andrzej Janowski – przedstawiciel Fundacji BeActive,

Anna Kwiatkowska – przedstawicielka Fundacji Centrum Nauki i Rozwoju ŻURAW,

Wioletta Pak – przedstawicielka Kieleckiego Stowarzyszenia Chorych Na Stwardnienie Rozsiane (SM),

Paweł Słowik – przedstawiciel Fundacji Szansa – Jesteśmy Razem,

Katarzyna Perdzyńska–Zarzeczny – przedstawicielka Urzędu Miasta Kielce.

- Chcemy wsłuchiwać się w głos reprezentantów osób z niepełnosprawnościami. Przez ostatnie cztery lata staraliśmy się minimalizować wskazywane problemy i zapewniać dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami. Bardzo dziękuję za współpracę i życzę realizacji rozpoczętych zadań, bo wyzwań jest bardzo dużo. Działalność Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych pomaga przekazywać wiedzę na temat potrzeb osób z niepełnosprawnościami całemu społeczeństwu – podkreśliła podczas spotkania Bożena Szczypiór, zastępca prezydenta Kielc.

- Przed powstaniem Rady w Kielcach my szukaliśmy pewnych rozwiązań w innych miastach i regionach. Teraz jesteśmy wzorem dla samorządów, to do nas przyjeżdżają, aby zastosowane u nas rozwiązania przenosić na swój teren – mówił Andrzej Janowski, przewodniczący Rady. Jako jeden z pierwszych sukcesów wskazał utworzenie funkcji Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych, którym został Jerzy Pióro.

- Cieszę się, że Miasto Kielce postanowiło wsłuchać się w głos osób z niepełnosprawnościami. Spraw, którymi zajmowaliśmy się w latach 2020-2024 było bardzo dużo. Środowisko dostrzega to co zostało zmienione w Kielcach. Szereg udogodnień, które udało się zrealizować dzięki współpracy, są nie tylko dla osób z niepełnosprawnościami. Odczuwają to także rodzice z dziećmi, osoby starsze, ale też osoby sprawne. Projektowanie uniwersalne jest dla wszystkich – dodał Andrzej Janowski.

W minionej kadencji w latach 2020-2024 Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych podjęła szereg działań, od niewielkich spraw, jak wyrównanie chodnika czy poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych, po duże zadania np. dostępność Dworca Autobusowego.

Rada współpracowała m.in. z Zespołem ds. Mobilności Urzędu Miasta Kielce, Zarządem Transportu Miejskiego, Miejskim Zarządem Dróg, Biurem Smart City, Strażą Miejską czy Komisją Gospodarki Komunalnej i Środowiska Rady Miasta Kielce.

Członkowie Rady brali udział w konsultacjach dotyczących dostępności dla osób z niepełnosprawnościami Dworca Autobusowego, Dworca Kolejowego, nowej siedziby Teatru Lalki i Aktora „Kubuś”, Teatru Żeromskiego. Doradzali także przy inwestycjach powstających w ramach Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego – budowie przyszkolnych boisk, placów zabaw, siłowni zewnętrznych, toru przeszkód dla osób poruszających się na wózkach czy ogrodu sensorycznego oraz innych inwestycjach miejskich jak „Zielona Rewitalizacja Zabytkowego Śródmieścia Kielc”.  

- To nie były tylko rozmowy przy dokumentach. Byliśmy zapraszani na place budów lub w miejsca, gdzie ma się coś zmienić. Dzięki temu mogliśmy zgłaszać swoje sugestie na bieżąco. Dworzec Autobusowy jest przykładem, jak należy takie rzeczy robić. Dzięki temu Kielce są zauważane w całej Polsce – mówi Paweł Słowik, członek Rady.   

W minionej kadencji podjęto także działania zmierzające do zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w komunikacji miejskiej. Rada konsultowała wygląd nowej wersji przystankowych rozkładów jazdy, które mają teraz większą czcionkę i czytelność tablic elektronicznych na przystankach i w autobusach. Dzięki zgłaszaniu usterek dotyczących elementów dostępności w autobusach Kielce mogą się pochwalić w pełni dostępnym dla OzN taborem niskopodłogowym wyposażonym z system komunikatów głosowych dla osób niewidomych i słabowidzących.

Działania członków Rady doprowadziły m.in. do powstania przejścia dla pieszych przez ul. Żelazną przed Dworcem PKP, przejścia przez ul. Marszałkowską w rejonie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, przejścia z płaskich płyt przez ul. Piotrkowską przy budynku ZUS-u i sugerowanych płaskich przejść na płytę Rynku. Przez całą kadencję Rada zgłaszała usterki i bariery architektoniczne oraz miejsca, gdzie zaparkowane samochody blokują chodniki.

Jednym z działań PSRdsOzN było także konsultowanie dostępności cyfrowej nowej strony internetowej Urzędu Miasta Kielce oraz aplikacji Ulepszamy Kielce.

Odbyły się również wizyty dotyczące dostępności na kieleckich uczelniach, obiektach sportowych i w instytucjach kultury.

Rada opiniowała dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie projekty uchwał Rady Miasta Kielce w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami.

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnoprawnych prowadziła również działania edukacyjne. Między innymi we współpracy z uczniami III Liceum Ogólnokształcącego im. K.C. Norwida, ZTM oraz Urzędem Miasta Kielce zorganizowano kampanię edukacyjną dot. prawidłowego parkowania hulajnóg elektrycznych. Dla osób głuchych i słabosłyszących zorganizowano warsztaty dot. profilaktyki i leczenia chorób nowotworowych, wspólnie z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych, Świętokrzyskim Centrum Onkologii i Fundacją Żuraw.

Powrót na początek strony