Pilnie potrzebna jest krew wszystkich grup

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach prosi o pilne zgłaszanie się dawców do placówek krwi na terenie województwa świętokrzyskiego. Na ten cenny dar czekają pacjenci szpitali w regionie.

Krew można oddawać codziennie w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej 66 oraz w oddziałach terenowych. 

Godziny rejestracji dawców w RCKiK w Kielcach:

• od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-14:00,

• w środy do godz. 16:30.

Krwiodawcą może zostać każda zdrowa osoba, która ukończyła 18 lat i waży więcej niż 50 kg.

Przypominamy, że krwiodawcy po oddaniu krwi przysługuje bezpłatny 30-dniowy bilet komunikacji miejskiej na terenie miasta Kielce oraz dwa dni wolnego w miejscu pracy lub nauki, zwrot kosztów dojazdu do najbliższej placówki służby krwi i zestaw czekolad.

Poza tym krwiodawca  raz w roku może uzyskać zaświadczenie do Urzędu Skarbowego celem odliczenia rocznej darowizny oddanej krwi od podstawy opodatkowania. Dodatkowo osoba oddająca krew może uzyskać bezpłatne wyniki badań:

• hemoglobina

• morfologia krwi (1 raz w roku)

• markerów wirusów HBV, HCV, HIV

• grupy krwi w układzie ABO i czynnik Rh (potwierdzony wynik)

potrzeba krwi.png

Powrót na początek strony