Plan oszczędnościowy dla Kielc tematem konferencji władz miasta

Prezydent Kielc Bogdan Wenta oraz jego zastępcy Bożena Szczypiór, Agata Wojda i Marcin Chłodnicki, przedstawili sytuację finansową miasta i plan działań oszczędnościowych, który biorąc pod uwagę bezpieczeństwo mieszkańców ma zabezpieczyć finanse Miasta Kielce.

Miasto Kielce szuka oszczędności

- Trudna sytuacja finansowa związana z pandemią, wojną w Ukrainie, inflacją, dotyka wszystkie samorządy w Polsce, także Kielce. Realizacja przyjętego budżetu na rok 2022 i konstrukcja kolejnego na rok 2023 będzie bardzo dużym wysiłkiem. Zaplanowaliśmy pewne działania zabezpieczające i staramy się znaleźć oszczędności. Przede wszystkim jednak bierzemy po uwagę zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom – mówi prezydent Kielc, Bogdan Wenta.

Z informacji, które wpłynęły do władz miasta wynika, że planowany ubytek w dochodach Miasta Kielce na przestrzeni dwóch lat (2022-2023) z tytułu udziałów w PIT i CIT oraz w konsekwencji utraty subwencji rozwojowej na rok przyszły, po uwzględnieniu jednorazowych uzupełnień zarówno subwencji rozwojowej jak i udziału w podatku dochodowym PIT, będzie wynosił 132,6 ml zł.

Ponadto Miasto w roku bieżącym nie osiągnie zaplanowanych dochodów w wysokości ok 13,6 mln zł w związku z brakiem zgody Rady Miasta Kielce na sprzedaż nieruchomości  położonych w Kielcach przy ul. Leśnej i ul. Mała Zgoda, a także dochodów w wysokości  5 mln zł z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej co spowodowane było m.in. pandemią i nauką zdalna w pierwszych miesiącach br.

- Dodatkowo odczujemy znaczny wzrost kosztów obsługi długu w efekcie podniesienia stawek WIBOR. To spowodowało konieczność zabezpieczenia środków do wysokości 61 mln zł wobec zaplanowanych na początku br. w wysokości 20,7 mln zł. Prognozowany koszt obsługi długu w 2023 roku w efekcie podniesienia stawek WIBOR to 86,5 mln złotych – informuje prezydent Bogdan Wenta.

W związku z waloryzacją stawki, jaką miasto płaci Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacji za 1 wozokilometr, konieczne jest zabezpieczenie dodatkowych środków w wysokości ok. 11 mln zł. Stawka waloryzowana jest co kwartał.

Oszczędności w placówkach oświaty, kultury i sportu  

Zastępca prezydenta Kielc Marcin Chłodnicki, zaprezentował plan działań związanych z oszczędnościami w placówkach oświatowych, sportowych i kulturalnych. W tym obszarze zaplanowano przede wszystkich ograniczenie zużycia energii poprzez rezygnację z podświetlania budynków i ograniczenie ogrzewania do 20 stopni Celsjusza, w pomieszczeniach biurowych. W placówkach oświatowych również wprowadzono program oszczędnościowy, natomiast w klasach ciepło nie będzie ograniczane.

- Program oszczędzania energii w szkołach został opracowany w taki sposób, aby nie pogorszył się komfort uczniów. Nie ma mowy o działaniach, które mogłyby negatywnie wpłynąć na ich bezpieczeństwo i zdrowie – powiedział zastępca prezydenta Kielc Marcin Chłodnicki.

Oszczędności zostaną wprowadzone również w obiektach zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach. Na Stadionie piłkarskim przy ul. Kusocińskiego ograniczone zostanie podgrzewanie płyty boiska, co może przynieść kilkadziesiąt tysięcy złotych oszczędności. Ponadto władze Kielc podjęły decyzję o przesunięciu w czasie remontu hali przy ul. Krakowskiej, koszt modernizacji obiektu oszacowano na około 180 tysięcy złotych. Prace zostaną wykonane w innym terminie.

W tym roku zrezygnowano z organizacji Sylwestra pod gwiazdami oraz Jarmarku Bożonarodzeniowego w dotychczasowej szerokiej formule - jego budżet do tej pory wynosił około 100 tys. zł. – W najbliższych dniach będziemy planować jak ograniczyć organizację jarmarku, żeby nie generował tak dużych kosztów – powiedział Marcin Chłodnicki.  

Oszczędności zaplanowano również w Centrum Usług Miejskich poprzez przyspieszenie wdrożenia pilotażowego programu integracji usług finansowych, brokerskich czy ubezpieczeniowych. W przyszłym roku oszczędności z tego tytułu mogą wynieść 1 mln złotych. – Głównie będzie to wynikało z liczby etatów. Dziś kwestie finansowe w miejskiej oświacie obsługuje około 100 osób, po integracji w CUM tę pracę będzie mogło wykonywać około 60 – dodał Marcin Chłodnicki.

W poszczególnych jednostkach zmniejszona zostanie również moc zapotrzebowania w energię, która jest składową rachunku z elektryczność. Szacowana kwota oszczędności w kieleckich placówkach oświatowych, sportowych i kulturalnych może wynieść około 300 tys. zł.

Mniej ulicznych iluminacji

- Nasze działania oszczędnościowe przebiegają w dwóch aspektach ekonomicznym i ekologicznym i mają charakter długofalowy. Prognozy finansowe na kolejne lata nie są optymistyczne, braki w bieżących wpływach w budżetach samorządów będą się pogłębiać, dlatego musimy zacząć oszczędności przede wszystkim od siebie – powiedziała zastępczyni prezydenta Kielc Agata Wojda.

Jak podkreśliła wiceprezydentka Kielc umowa na dostawę energii elektrycznej w mieście obowiązuje do końca przyszłego roku i nie grozi nam drastyczne zwiększenie kosztów, jak jest to w przypadku innych samorządów. Jednak z tym wyzwaniem Kielce zmierzą się już w przyszłym roku, planując i ogłaszając nowy przetarg. Dlatego podejmowane są decyzje oszczędnościowe.

Prezydent Kielc wydał polecenie o wprowadzeniu polityki oszczędnościowej także we wszystkich budynkach Ratusza i jednostkach podległych Urzędowi Miasta. – To są drobne działania, które w efekcie skali mogą nam przynieść spore oszczędności. Poprosiliśmy pracowników o uwagę i zmniejszenie zużycia energii w pomieszczeniach, dyrektorzy jednostek są osobiście odpowiedzialni za wprowadzenie takich działań – powiedziała Agata Wojda.

Podobnie jak w przypadku jednostek oświaty, kultury i sportu, ograniczone zostało podświetlanie zewnętrzne obiektów podległych Urzędowi Miasta. Od zeszłego tygodnia nie jest podświetlany budynek ratusza na Rynku, jednocześnie o połowę zostało ograniczone podświetlenie budynku przy ul. Strycharskiej. Zmiany nastąpiły również na Dworcu Autobusowym. Pomieszczenia Mediateki nie będą oświetlane poza godzinami pracy, wprowadzona została redukcja oświetlenia peronów zewnętrznych po zmierzchu o 50 procent, natomiast od godz. 1:00 do 4:00 o 30 procent. Podobne redukcje zostały wprowadzone w niektórych przestrzeniach wewnątrz dworca, przy uwzględnieniu zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa pasażerom. Te same działania dotyczą minidworców i punktów obsługi Zarządu Transportu Miejskiego.  

W okresie Bożonarodzeniowym ograniczony zostanie montaż iluminacji świątecznych. – Chcemy żeby ozdoby pozostały na Rynku, ale ograniczymy ich rozmieszczenie na Placu Artystów oraz mostu nad Silnicą. Natomiast przystrojenie ulicy Sienkiewicza zostanie zredukowane o połowę. Liczymy na oszczędności w kosztach wykonania tej usługi, ale też w zużyciu energii – podkreśliła Agata Wojda.

Wyłączanie oświetlenia

Miasto Kielce szuka oszczędności w różnych obszarach. Jednym z nich jest oświetlenie parków, skwerów, ulic i obiektów sakralnych.

- Chcemy ograniczyć oświetlenie uliczne, ale przede wszystkim liczy się dla nas bezpieczeństwo mieszkańców. W pierwszej kolejności zaproponowaliśmy takie miejsca, w których będzie bezpiecznie, a ograniczymy zużycie energii elektrycznej. W pierwszej kolejności w godzinach od 23:00 do 5:00 rano będzie wyłączone oświetlenie Parku Baranowskiego, Skweru na Białogonie, Parku Dygasińskiego, Skweru Pamięci Ofiar Katynia, Rezerwatu Kadzielnia, Rezerwatu Ślichowice, Parku Górki Czarnowskie – informuje zastępca prezydenta Kielc Bożena Szczypiór.

Z kolei w Parku Miejskim im. S. Staszica, w Parku Dolina Silnicy oraz na Skwerze Szarych Szeregów oświetlenie będzie wyłączona w godzinach od 24:00 do 5:00.

W Kielcach oświetlenie będzie wyłączane także na ulicach. Od zmierzchu do świtu nie będą działać latarnie na ulicach: Łódzkiej (droga zbiorcza), Uniwersyteckiej oraz Taylora.

W godzinach od 23:00 do 5:00 wyłączane będzie oświetlenie ulic: Ściegiennego od skrzyżowania z ul. Do Modrzewia do granicy miasta, Kwasa, Zakładowej, al. Na Stadion (parking leśny), ul. Kongresowej i  Wystawowej.

- Wyłączanie oświetlenia będzie wprowadzane etapami. Część lamp zostanie wyłączona po okresie Wszystkich Świętych – informuje wiceprezydent Bożena Szczypiór.

Od zmierzchu do świtu wyłączane będą także iluminacje obiektów sakralnych przy ulicach: pl. Św. Wojciecha (kościół pw. św. Wojciecha) , Oboźna 5 (kościół pw. św. Jana Chrzciciela), Mieszka I 48 (kościół pw. Miłosierdzia Bożego), Warszawska 33 (kościół pw. św. Franciszka z Asyżu), Sobieskiego 51 (kościół pw. Chrystusa Króla), Turystyczna 3 (kościół. pw. św. Józefa Robotnika), Jana Pawła II 17 (kościół pw. Św. Trójcy) , Wesoła 54 (Kościół Akademicki), Skwer Św. Jadwigi (kościół pw. św. Jadwigi Królowej), 1 Maja 57 (kościół pw. Świętego Krzyża) , Radostowa 4 (kościół pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego).

- Wyjątkiem jest Bazylika Katedralna, gdzie iluminacja będzie wyłączana w godzinach od 24:00 do 5:00 rano. Wysłaliśmy już pisma z informacją do wszystkich proboszczów – informuje Bożena Szczypiór.

Miasto Kielce od kilku ostatnich lat sukcesywnie wymienia oświetlenia uliczne na energooszczędne w technologii LED. Realizowane były w tym celu projekty, które uzyskały dofinansowanie z środków Unii Europejskiej.

W celu oszczędności planowana jest redukcja natężenia oświetlenia na oprawach ledowych: od zmierzchu do godz. 22:00 do 80% oraz od godz. 22:00 do 5:00 do 60%.

Jeśli będzie możliwość sięgnięcia po środki rządowe w ramach dedykowanego programu, to z pewnością miasto będzie o takie środki aplikować. W Kielcach jest ok. 17 tysięcy punktów świetlnych z czego ok. 35% to już energooszczędne oprawy LED.

Powrót na początek strony