Politechnika Świętokrzyska wręczyła Platynowe Indeksy 2023

Dwudziestu dwóch uczniów z regionu zdobyło Platynowe Indeksy na Politechnikę Świętokrzyską i zostaną przyjęci bez obowiązkowej rekrutacji. Do drugiej edycji konkursu zgłosiło się 18 zespołów z 6 szkół średnich (Zespół Szkół Mechanicznych w Kielcach, Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach, Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ożarowie, II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Skarżysku Kamiennej, Zespół Szkół Nr 3 Włoszczowa, I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum Sandomierz). Platynowe Indeksy wręczył rektor Politechniki Świętokrzyskiej prof. Zbigniew Koruba.

Gościem wydarzenia był Grzegorz Sowiński, z-ca dyr. Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce. 

W sumie o przepustkę na wymarzone studia rywalizowało 63 uczniów w 6 kategoriach (informatyka, elektrotechnika i elektromobilność, automatyka, budownictwo i architektura, inżynieria środowiska i odnawialne źródła energii, transport i logistyka). Najwięcej, bo aż pięć, zespołów zgłosiło się z Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach.

Celem konkurs „O platynowy indeks Politechniki Świętokrzyskiej” jest popularyzacja nauki i wiedzy wśród młodzieży, zintensyfikowanie współpracy środowiska akademickiego Uczelni oraz przemysłu ze szkołami średnimi, zachęcenie uczniów do podjęcia studiów w Politechnice Świętokrzyskiej.

Aby wziąć udział w konkursie, trzeba zebrać zespół (od 2 do 5 osób), wybrać kapitana, w przypadku osób niepełnoletnich poprosić o opiekę osobę dorosłą (nauczyciela, opiekuna koła), zapoznać się z zadaniami konkursowymi i wybrać jedno do realizacji. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół średnich z całej Polski.

Każda drużyna musiała przygotować kompletne rozwiązanie problemu wybranego spośród tematów konkursowych i zaprezentować owoce swojej pracy przed komisją konkursową.

Źródło: Politechnika Świętokrzyska

Powrót na początek strony