„Płomień nadziei” dotarł do Kielc

Harcerze przekazali władzom miasta i kielczanom Betlejemskie Światło Pokoju. Wszystko odbyło się w przepięknej, zimowej scenerii, bo tuż przed wkroczeniem młodych ludzi na Rynek zaczął padać śnieg.

Betlejemskie Światło Pokoju z rąk harcerzy odebrał prezydent Kielc Bogdan Wenta oraz jego zastępcy Agata Wojda i Marcin Chłodnicki.

- Dziękuję Wam, że podtrzymujecie tę wspaniałą tradycję i co roku dzielicie się z mieszkańcami płomieniem, który symbolizuje nadzieję. Takie akcje pozwalają nam się zjednoczyć i być razem. Wiem, że na Harcerzy zawsze możemy liczyć – mówił prezydent Kielc Bogdan Wenta.

Harcerze Chorągwi Kieleckiej ZHP przekazali płomień mieszkańcom Kielc. Wydarzenie było zwieńczeniem niedzielnego „Międzypokoleniowego Koncertu Kolęd i Pastorałek” w ramach Jarmarku Bożonarodzeniowego. Ze sceny popłynęły znane i lubiane kolędy, pastorałki i piosenki świąteczne w wykonaniu dzieci i młodzieży z sekcji muzycznych, wokalnych i instrumentalnych Domu Kultury Białogon, wraz z zespołem rytmicznym świętokrzyskich muzyków.

Informacja o Betlejemskim Świetle Pokoju:
 
Harcerze i harcerki ze Związku Harcerstwa Polskiego otrzymali płomień od słowackich skautów w kaplicy BŚP w schronisku na Głodówce w niedzielę 12 grudnia br.

Tegorocznym hasłem akcji jest „Płomień nadziei” – chcemy bowiem przynieść nadzieję na Światło pełne ciepła i miłości, które ma moc rozświetlić naszą codzienność blaskiem nowości lepszego życia. Jak biblijny Abraham, chcemy uwierzyć nadziei wbrew nadziei (por. Rz 4,18) i wyjść w świat, niosąc mu dar braterstwa i życzliwości. Sami umocnieni wielomiesięczną służbą na rzecz drugiego człowieka, pragniemy umacniać wiarę na lepsze jutro, realizując znane wszystkim nam słowa założyciela skautingu, gen. Roberta Baden-Powella: „starajcie się zostawić ten świat choć trochę lepszym, niż go zastaliście”.

Uroczyste przekazanie światła na teren regionu świętokrzyskiego odbyło się podczas Mszy Świętej w Kościele Akademickim Jana Pawła II.

Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz,  w Austrii, jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności” i była propagowana przez Austriackie Radio i Telewizję (ORF). Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy.

Każdego roku dziewczynka lub chłopiec, wybrani przez ORF odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie Światło transportowane jest do Wiednia za pośrednictwem Austrian Airlines. W Wiedniu ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas której Płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich.

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 roku. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Szwecji.
 

Powrót na początek strony