Początek budowy nowej siedziby „Kubusia”

Nowa siedziba Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” przy ul. Zamkowej coraz bliżej. Wykonawca przejął już plac budowy. Znany jest harmonogram i zakres prac remontowych. Wkrótce na Wzgórzu Zamkowym pojawią się sprzęt i materiały budowlane, które transportowane będą od strony ul. Jana Pawła II, tam również znajdować się będzie zaplecze budowy. 

Siedziba teatru powstanie na bazie pochodzących z XVIII wieku budynków na Wzgórzu Zamkowym: dawnej kuźni i dworu starościńskiego. W budynku powstaną dwie sceny, na dolnym poziomie duża z widownią dla około 150 osób, a u góry mniejsza, z 80 miejscami. - Żeby stworzyć przestrzeń dla tych scen, będziemy wyburzać niemal wszystkie ściany działowe i nośne. Zachowane zostaną ściany zewnetrzne - mówi Dawid Sołtys kierownik robót budowlanych z firmy Anna-Bud.

Zanim rozpoczną się prace rozbiórkowe, budowlańcy muszą wzmocnić fundamenty zabytkowego dworu. - Opinia geotechniczna wykazała, że grunt nośny występuje pod częścią budynku od strony Pałacu Biskupów, dalej jest teren piaszczysty i gliniasty i trzeba go wzmocnić - dodaje inżynier.

- Część starej kuchni musi zostać rozebrana w pierwszej kolejności, aby stworzyć platformę roboczą pod palownicę, która będzie wzmacniała fundamenty budynku. Technologia polega na wprowadzeniu pod ciśnieniem mieszanki cementowej, która połączy się z gruntem i wzmocni fundament - tłumaczy Dawid Sołtys. 

Dom starosty będzie wyższy, ale zachowa obecny kształt. Projekt zakłada nową konstrukcję dachu. Układ okien pozostanie, ale część z nich zostanie zamurowana, a te na parterze powiększone. Zabytkowy mur od strony Pałacu Biskupów zostanie zabezpieczony i zrewitalizowany, jego pozostała część oraz brama zostaną odnowione. To przez nią widzowie będą przechodzić do głównego wejścia teatru, które powstanie od strony północnej budynku.

W miejscu kuchni, między dawną kuźnią, a głównym budynkiem powstanie nowy łącznik prowadzący do pomieszczeń administracyjnych, pracowni oraz części garderób. W tym budynku zachował się zabytkowy strop ze sklepieniem kolebkowym, który zostanie wzmocniony, a kamienne mury częściowo wyeksponowane.

Adaptacja budynków zespołu powięziennego przy ul. Zamkowej na potrzeby Teatru "Kubuś" ma zakończyć się w czerwcu 2023 roku. Wartość inwestycji wynosi 37 mln 449 tys. złotych.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe, Działania 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego.

RPO EFRR.jpg

Powrót na początek strony