Podpisano umowę na obsługę linii „unijnych”

We wtorek, 11 lipca br. zostały podpisane trzy umowy na świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej autobusami należącymi do Miasta. Nowy Operator na kieleckim rynku, firma BP Tour Regio Sp. z o.o. z Lublina, otrzyma do dyspozycji 40 autobusów zakupionych przez Miasto w latach 2009-2010, którymi będzie obsługiwał 12 linii komunikacyjnych. Rozpoczęcie realizacji zadań będzie następowało stopniowo w okresie od 1 września do 1 października br. Umowy obejmują świadczenie usług przewozowych do dnia 30 czerwca 2025 r.

Podpisanie umów kończy prowadzone przez Zarząd Transportu Miejskiego postępowanie przetargowe, w ramach którego chęć przewożenia pasażerów kieleckiej komunikacji zgłosiło dwóch przewoźników. Oferta BP Tour Sp. z o.o. okazała się najkorzystniejsza, a za realizowane usługi przewozowe wykonawca otrzyma łącznie ok. 45,5 mln zł.

Powrót na początek strony