Podsumowanie akcji „Szkolne Dni Czystego Powietrza”

Warsztaty ekologiczne dla uczniów
zdj. V LO

Warsztaty, happeningi oraz konkursy dla dzieci i młodzieży. W dniach 14 – 18 listopada 2022 r. w dwunastu placówkach oświatowych na terenie Miasta Kielce odbyła się akcja edukacyjna w ramach Międzynarodowych Dni Powietrza, które w tym roku obchodzono pod hasłem „Szkolne Dni Czystego Powietrza”.

Celem akcji było podkreślenie potrzeby podniesienia świadomości społecznej oraz promowanie działań na rzecz poprawy jakości powietrza. To również dobra okazja do przyjrzenia się działaniom podejmowanym przez placówki oświatowe na rzecz walki o czyste środowisko. Inicjatorem wydarzeń był Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce.

W akcji wzięły udział: Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 9, Szkoła Podstawowa nr 19, Szkoła Podstawowa nr 22, Szkoła Podstawowa nr 23, Szkoła Podstawowa nr 25, Zespół Placówek Oświatowych nr 1 / SP 28, Szkoła Podstawowa nr 31 z oddziałami integracyjnymi, Szkoła Podstawowa nr 34, Szkoła Podstawowa nr 39, Świetlica Wspierająco - Integrująca PLUS oraz V LO im. Ks. Piotra Ściegiennego.

Nauczyciele, dzieci i młodzież na terenie swoich placówek zorganizowały różnego rodzaju działania edukacyjne, były to:

- Warsztaty dotyczące czystego powietrza, mające na celu pokazanie, w jaki sposób być eko na co dzień i wspólnie działać na rzecz czystego środowiska.

- Happeningi na terenie osiedli dotyczące dbania o klimat, pokażą, że tylko dbając i chroniąc środowisko, będzie nam się żyło lepiej i przede wszystkim bezpieczniej.

- Konkursy plastyczne pod hasłem „O powietrze dbasz, żyjesz długi czas”, którego celem jest rozwijanie wrażliwości dzieci i młodzieży na stan powietrza atmosferycznego w najbliższym otoczeniu.

- Wykonanie ulotki na temat: elektromobilności, odnawialnych źródeł energii lub ochrony klimatu. która będzie bardzo dobrym nośnikiem informacji.

- Konkursy na rymowankę dotyczącą elektromobilności, która pozwoli na popularyzowanie niskoemisyjności na terenie Miasta Kielce.

Zwycięską rymowankę napisała uczennica V LO im. Ks. Piotra Ściegiennego.

Gdy potrzeba Ci transportu, to uprawiaj dużo sportu,

Mówiąc tak, na myśli mam - wskocz na rower i jedź sam!

Wskakuj też na hulajnogę i odpychaj swoją nogę!

Gdy pogoda nie pozwala, wsiadaj w auto co nie spala:

Ropy, gazu i benzyny, by nie zrzedły nasze miny.

Smogu wdychać już nie chcemy, elektrykiem w mieście mkniemy.

Koleżanko, kolego… teraz już wiesz, jak dojechać do LO Ściegiennego…

 zdjęcia: V LO im. Ks. Piotra Ściegiennego

Powrót na początek strony