Podziękowania za wkład w rozwój harcerstwa

Podczas Zjazdu Zwykłego ZHP Chorągwi Kieleckiej wręczono odznaczenia harcerskie i państwowe. Harcerze podziękowali m.in. władzom Miasta Kielce za wkład w rozwój harcerstwa.

Prezydent Kielc Bogdan Wenta otrzymał złotą Honorową Odznakę Ruchu Przyjaciół Harcerstwa. Srebrne Honorowe Odznaki Ruchu Przyjaciół Harcerstwa przyznano wiceprezydentom - Bożenie Szczypiór, Agacie Wojdzie i Marcinowi Chłodnickiemu.

Harcmistrz Jarosław Bukowski, radny Rady Miasta Kielce, odebrał Medal Wdzięczności, a Ewa Chabielska, dyrektor Wzgórza Zamkowego – srebrną Honorową Odznakę Ruchu Przyjaciół Harcerstwa.

Zjazd Zwykły Chorągwi jest najwyższą władzą Chorągwi Kieleckiej ZHP -  jednostki organizacyjnej ZHP o zasięgu wojewódzkim. Jest on zwoływany co 4 lata i uczestniczą w nim z głosem decydującym przedstawiciele ZHP z terenu całego województwa.

Zjazd był podsumowaniem ostatnich 4 lat działań harcerskich, a także przygotowaniem się na kolejne 4 lata pracy na rzecz dzieci i młodzieży.

Wybrano także nowe władze. Komendantem Chorągwi Kieleckiej został hm. Arkadiusz Szostak, a w jego działalności wspierać będzie go komenda, w składzie: pwd. Joanna Pawłowska – Skarbniczka, hm. Tomasz Rejmer - Zastępca Komendanta, hm. Agnieszka Stochmal - Zastępczyni Komendanta ds. kształcenia i pracy z kadrą, pwd. Katarzyna Daranowska - Członkini Komendy ds. organizacyjnych i finansowania organizacji, hm. Milot Jakubowski - Członek Komendy ds. programu, phm. Olga Zawodnik-Purtak - Członkini Komendy ds. programu.

Zjazd wybrał także 12 osobową Radę Chorągwi pod przewodnictwem hm. Lucjana Pietrzczyka, 5 osobową Komisję Rewizyjną pod przewodnictwem phm. Mariusza Kowalskiego oraz 9 osobowy Sąd Harcerski pod przewodnictwem hm. Grzegorza Bukowskiego. Zjazd przyjął także dwie uchwały - pierwszą dot. strategii chorągwi oraz drugą dot. pracy ze specjalnościami.

Podczas Zjazdu Zwykłego ZHP Chorągwi Kieleckiej przyznano:

4 Medale Wdzięczności:
Druhowi podharcmistrzowi Krzysztofowi Lipcowi – posłowi na Sejm RP
Druhowi podharcmistrzowi Markowi Bogusławskiemu – Wicemarszałkowi Województwa Św.
Druhowi harcmistrzowi Grzegorzowi Świerczowi – Radnemu Sejmiku Województwa Św.
Druhowi harcmistrzowi Jarosławowi Bukowskiemu – Radnemu Rady Miasta Kielce

5 Złotych Honorowych Odznak Ruchu Przyjaciół Harcerstwa:
Pani Agacie Wojtyszek – Posłance na Sejm RP
Panu Zbigniewowi Koniuszowi – Wojewodzie Świętokrzyskiemu
Panu Andrzejowi Bętkowskiemu – Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego
Pani Renacie Janik – Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego
Panu Bogdanowi Wencie – Prezydentowi Miasta Kielce

6 Srebrnych Honorowych Odznak Ruchu Przyjaciół Harcerstwa:
Pani Bożenie Szczypiór – Wiceprezydent Miasta Kielce
Pani Agacie Wojdzie – Wiceprezydent Miasta Kielce
Panu Marcinowi Chłodnickiemu – Wiceprezydentowi Miasta Kielce
Pani Aleksandrze Marcinkowskiej – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach
Pani Katarzynie Kubickiej – Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego
Pani Ewie Chabielskiej – Dyrektor Wzgórza Zamkowego w Kielcach

1 Złoty Krzyż "Za Zasługi dla ZHP":
hm. Tomaszowi Rejmerowi

4 Srebrne Krzyże "Za Zasługi dla ZHP":
hm. Izabeli Paszowskiej
hm. Janowi Daranowskiemu
hm. Jarosławowi Kuśmierczykowi
hm. Arkadiuszowi Szostakowi

12 Brązowych Krzyży "Za Zasługi dla ZHP":
hm. Milotowi Jakubowskiemu
hm. Kindze Pietrzczyk
hm. Agnieszce Stochmal
phm. Konradowi Ćwikowi
phm. Beacie Gozdur
phm. Małgorzacie Janaszek
phm. Mariuszowi Kowalskiemu
phm. Renacie Nowak
phm. Elizie Sotomskiej
phm. Jolantcie Smolarczyk
phm. Maciejowi Szkatule
phm. Oldze Zawodnik Purtak

13 Odznak "Za Zasługi dla Chorągwi Kieleckiej ZHP":
Druhnie Agnieszce Gąsiorowskiej
hm. Ewie Młynarczyk
hm. Agnieszce Stochmal
hm. Waldemarowi Szkatule
phm. Mariuszowi Kowalskiemu
phm. Magdalenie Ochman
phm. Mikołajowi Matyni
phm. Michałowi Młynarczykowi
phm. Natalii Sobczyńskiej
phm. Annie Steckiewicz
phm. Justynie Trelińskiej
phm. Agnieszce Waszak
phm. Oldze Zawodnik – Purtak

Powrót na początek strony