Pomoc dla bezdomnych w Kielcach

Miasto Kielce podejmuje różne działania w celu pomocy osobom w kryzysie bezdomności i zapobiegania temu zjawisku. W Kielcach zadania te realizowane są i koordynowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który współpracuje w tym zakresie z organizacjami pozarzadowymi, które również prowadzą schroniska czy noclegownie.

Osoby bezdomne przebywające na terenie Kielc mogą uzyskać pomoc w dziale ds. bezdomności, który mieści się przy ul. Mielczarskiego 51. Z danych MOPR wynika, że obecnie z pomocy korzysta około 500 osób bezdomnych.  W okresie jesienno-zimowym szczególnie powinniśmy zwracać uwagę na osoby bezdomne, potrzebujące pomocy. Nasza reakcja może zadecydować o czyimś zdrowiu, a nawet życiu.

Trafiają na ulicę z różnych powodów. Ilu bezdomnych tyle historii. Każda jest inna, choć wiele ma wspólny mianownik. Często przyczyną bezdomności staje się alkohol i narkotyki. Tak właśnie zaczęły się problemy Szymona Semeniuka, ale powoli wychodzi już na prostą.

- Nie wymażę przeszłości ze swojej pamięci, z pamięci swoim bliskich, ale mogę być lepszym człowiekiem – przyznaje Szymon Semeniuk.  

Najpierw pomogli mu terapeuci z ośrodka San Damiano w Chęcinach, teraz wspierają go pracownicy Punktu Pomocy Doraźnej dla Osób Bezdomnych kieleckiego MOPR-u. 29-latek zajmuje jedno z mieszkań chronionych, pracuje, dokształca się.

-  Mogę na nich liczyć o każdej porze dnia i nocy i jestem za to wdzięczny, ogromnie – mówi Szymon Semeniuk.

Za każdą taką historią kryje się ludzki dramat. Bezdomni nie pozostają w tej sytuacji sami. 

 

Ośrodek Interwencyjno - Terapeutyczny

Do Punktu Pomocy Doraźnej przy ulicy Żniwnej 4, przyjmowani są bezdomni znajdujący się w sytuacjach kryzysowych zagrazających ich życiu i zdrowiu. Oprócz dziewięciu mieszkań chronionych dla osób, które próbują wyjść z bezdomności działa tu świetlica, a wieczorem i w nocy ogrzewalnia.

Ogrzewalnia przy ulicy Żniwnej ma formę placówki tymczasowej i funkcjonuje od godziny 18.00 do godziny 8.00. Natomiast w godzinach od 8.00 do 18.00 działa świetlica dla osób bezdomnych. Do placówki MOPR można dojechać autobusami linii nr 13, 53 i 114. W g. W Kielcach działa również świetlica „Przystań” znajdująca się w budynku przy ulicy Ogrodowej 3, działa w godzinach 7.00 – 18.00.

Ośrodek przy ul. Żniwnej zapewnia również pomoc nietrzeźwym bezdomnym dowożonym przez policję lub straż miejską. Jest tu również Punkt Interwencji Kryzysowej, gdzie pomoc udzielana jest osobom znajdującym się w sytuacji zagrażającej ich zdrowiu lub życiu, poprzez udostępnienie bezpiecznego miejsca pobytu do czasu skierowania do właściwej placówki zapewniającej schronienie. Osoby przebywające w placówce zapewniony mają posiłek, a także pomoc ratowników medycznych. Zadaniem ośrodka jest koordynacja pomocy osobom bezdomnym w mieście.

 - Poprzez zróżnicowane działania, staramy się być jednostką wiodącą w funkcjonującym w Kielcach systemie pomocy dla osób bezdomnych i tak nim zarządzać, aby każda osoba potrzebująca wsparcia trafiała w odpowiednie miejsce. W tym celu współpracujemy ze schroniskami dla bezdomych przy ulicach Żeromskiego i Siennej oraz noclegownią - mówi Krzysztof Adamski, z-ca kier. Punktu Pomocy Doraźnej dla Osób Bezdomnych.

W Kielcach działa kilka schronisk dla bezdomnych, prowadzą je organizacje pozarządowe, a Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie kieruje tam bezdomnych.

 


Placówki zapewniające schronienie w Kielcach

  • Schronisko i noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn im. św. Brata Alberta - Koło Kieleckie Towarzystwa Pomocy św. Brata Alberta, ul. Żeromskiego 36 A,
  • Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn - Przytulisko im. Jana Pawła II, Fundacja Gospodarcza św. Brata Alberta, ul. Sienna 5,
  • Schronisko dla Kobiet Ofiar Przemocy Domowej - Caritas Diecezji Kieleckiej, ul. Urzędnicza 7B,
  • Punkt Pomocy Doraźnej dla Osób Bezdomnych - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Żniwna 4:
    • ogrzewalnia dla 20 osób oraz 4 miejsca dla osób trzeźwiejących,
    • mieszkania chronione - 9 miejsc,
    • Punkt Interwencji Kryzysowej - 25 miejsc.

 

W Kielcach dla osób bezdomnych przygotowano 105 miejsc w schroniskach. Po zmianie ustawy o Pomocy Społecznej osoby, które tam trafiają są zobowiązane do wniesienia niewielkich opłat.

 - Jest to wysokość 30% dochodu, ewentualnie jeśli ktoś przekracza kwotę 701 złotych czyli kryterium dochodowe, wtedy płaci 30% kosztów pobytu w ośrodku. Nie są to absolutnie kwoty przekraczające możliwości naszych beneficjentów. Natomiast uważamy, że taka zmiana ustawy jest korzystna, ponieważ jest to pierwszy krok do uczenia samodzielności – mówi Katarzyna Monkiewicz–Kurek, kierowniczka działu do spraw bezdomności kieleckiego MOPR-u.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oferuje bezdomnym również inne formy wsparcia – zapewnia im odzież, gorące obiady, zasiłki czy ubezpieczenia zdrowotne. Nikt nie pozostaje bez pomocy - zapewnia Katarzyna Monkiewicz–Kurek. Poza tym placówka przy ulicy Źniwnej zostanie wkrótce rozbudowana - informuje kierowniczka działu do spraw bezdomności kieleckiego MOPR-u.

- W tej chwili trwa budowa, zostanie tam postawiony budynek kontenerowy, w którym znajdzie schronienie 25 osób. Budynek będzie pełnić funkcję ogrzewalni w zamian za ogrzewalnię przy ulicy Ogrodowej. Prace trwają, przewidywany czas otwarcia obiektu to koniec grudnia - mówi Katarzyna Monkiewicz–Kurek, kierowniczka działu do spraw bezdomności kieleckiego MOPR-u.

Niestety nie każdy chce takiej pomocy. Wielu bezdomnych ucieka w alkohol i woli żyć na ulicy. Wtedy do akcji wkraczają służby mundurowe i streetworkerzy z działu ds. bezdomności MOPR. To oni starają się odnaleźć miejsca przebywania bezdomnych i dotrzeć do nich z pomocą.

- To są lata pracy z tymi osobami w miejscu ich przebywania na działkach w pustostanach czy na ulicy, musimy zdobyć ich zaufanie. Wtedy możemy przekonać te osoby, aby skorzystały z pomocy naszej placówki i uwierzyły, że z bezdomności można wyjść i rozpocząć nowe, lepsze życie -  mówi Andrzej Domański, steetworker z MOPR w Kielcach.

W akcję pomocy bezdomnym szczególnie w okresie zimowym mocno zaangażowana jest również Straż Miejska. Specjalne patrole każdego dnia sprawdzają miejsca przebywania bezdomnych. To prawie 50 adresów, które ustalają m.in. streetworkerzy.

Podczas kontroli pustostanów czy altan dziłakowych strażnicy wykorzystują kamerę termowizyjną. Sprawdzają czy osoby przebywające w tych miejscach nie potrzebują pomocy, niekiedy zdażają się dramatyczne sytuacje.

- Kilka lat temu w jednym z garaży odnaleźliśmy mężczyznę, który znajdował się w bardzo złym stanie. Było bardzo zimno i nie mogliśmy go zostawić w tym miejscu, przewieźliśmy go do ośrodka, gdzie udzielono mu pomocy. Myślę, że uratowaliśmy mu życie – relacjonuje Grzegorz Wydrych, starszy inspektor Straży Miejskiej.

Takich dramatycznych sytuacji w okresie jesienno-zimowym jest więcej. Dlatego strażnicy apelują, reagujmy gdy widzimy osoby bezdomne, potrzebujące pomocy.

- Niestety nie mamy pełnej wiedzy na temat wszystkich miejsc, w których przebywają bezdomni. Stąd apel do mieszkańców naszego miasta, jeżeli zauważymy jakąś osobę, która szuka schronienia na noc lub przebywa np. w parku na ławce i zasypia, to pamiętajmy - teraz panują bardzo niskie temperatury, może dojść do nieszczęścia – apeluje Bogusław Kmieć z zespołu prasowego Straży Miejskiej w Kielcach.

Wystarczy zadzwonić na numer Straży Miejskiej w Kielcach – 986 lub na numer alarmowy 112. Nasza reakcja może uratować czyjeś życie.

Powrót na początek strony