Pomoc dla osób bezdomnych w okresie zimowym

Miasto podejmuje różne działania w celu pomocy osobom w kryzysie bezdomności i zapobiegania temu zjawisku. W Kielcach zadania te realizowane są i koordynowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Osoby bezdomne przebywające na terenie Kielc mogą uzyskać pomoc w dziale ds. bezdomności, który mieści się przy ul. Mielczarskiego 51. Osoby bezdomne znajdujące się w sytuacjach kryzysowych zagrażających ich życiu i zdrowiu, mogą uzyskać wsparcie w Ośrodku Interwencyjno-Terapeutycznym przy ul. Żniwnej 4.

Prowadzone przez pracowników socjalnych i streetworkerów działania, służą często zabezpieczeniu osób będących w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia, co najbardziej widoczne jest w okresie jesienno-zimowym. Poza sporządzaniem rodzinnych wywiadów środowiskowych niezbędnych do przyznawania pomocy, pracownicy prowadzą zakrojoną na szeroką skalę pracę socjalną, obejmującą diagnozowanie potrzeb oraz pomagają w procesie wychodzenia z bezdomności.

Ośrodek Interwencyjno-Terapeutyczny

W Kielcach osoby w kryzysie bezdomności schronienie i pomoc mogą znaleźć w Ośrodku Interwencyjno-Terapeutycznym, w którym funkcjonują całodobowo: Punkt Interwencji Kryzysowej, Punkt Pomocy Doraźnej czyli ogrzewalnia i świetlica oraz mieszkania chronione.

Punkt Pomocy Doraźnej przy ulicy Żniwnej ma formę placówki tymczasowej, od godziny 18.00 do godziny 8.00 funkcjonuje jako ogrzewalnia, natomiast w godzinach od 8.00 do 18.00 działa jako świetlica dla osób bezdomnych. Do punktu przyjmowani są bezdomni znajdujący się w sytuacjach kryzysowych zagrażających ich życiu lub zdrowiu, np. z powodu nadużycia alkoholu lub wychłodzenia organizmu. Osobami przebywającymi w punkcie zajmują się ratownicy medyczni, opiekunowie  i pracownicy socjalni.

W Punkcie Interwencji Kryzysowej udzielane jest schronienie osobom bezdomnym wymagającym zabezpieczenia często do czasu umieszczenia np. w schronisku dla osób bezdomnych lub skierowania na stacjonarne leczenie odwykowe itp.

Osoby bezdomne przebywające w mieszkaniach chronionych motywowane są do podjęcia działań w kierunku zatrudnienia, uczestniczenia w kursach, a także konstruktywnego spędzaniu czasu wolnego. Proponowane jest im korzystanie z biblioteki, opieka nad bezdomnymi zwierzętami, majsterkowanie czy uprawa roślin. Celem tych działań jest przygotowanie do wyjścia z bezdomności i podjęcia pracy.  

Osobom przebywającym w Ośrodku Interwencyjno-Terapeutycznym zapewnione są ciepłe napoje, ciepły posiłek, artykuły spożywcze do samodzielnego przygotowania śniadań i kolacji, odzież i obuwie. Osoby bezdomne mają możliwość wykonania podstawowych zabiegów higieniczno-sanitarnych oraz uprania odzieży.

Schroniska dla bezdomnych

W schronisku-przytulisku przy ul. Siennej 5 prowadzanym przez Fundację Gospodarczą św. Brata Alberta dla potrzebujących jest 80 miejsc, w tym 30 wykupionych przez miasto.

Miejsca są także m.in. w noclegowni i schronisku dla mężczyzn przy ulicy Żeromskiego 36 a prowadzonym przez Kieleckie Koło Towarzystwa św. Brata Alberta. W noclegowni jest w 20 miejsc, w schronisku 49 łóżek. Natomiast schronisko dla kobiet Caritas Diecezji Kieleckiej przy ulicy Urzędniczej 7 b dysponuje 25 łóżkami.

Na pomoc osobom bezdomnym

Ważną  rolę w pracy na rzecz osób bezdomnych pełnią streetworkerzy zatrudnieni w Ośrodku Interwencyjno-terapeutycznym. To oni starają się odnaleźć miejsca przebywania bezdomnych i dotrzeć do nich z pomocą. Patrolują pustostany, kanały ciepłownicze, piwnice, klatki schodowe czy garaże i uaktualniają opracowaną wraz z Policją i Strażą Miejską mapę bezdomności.  Informują o funkcjonującym w Kielcach systemie pomocy skierowanym do osób bezdomnych oraz kierują do siedzib  Działu ds. Bezdomności i Ośrodka Interwencyjno-Terapeutycznego.

W związku z niskimi temperaturami Ośrodek Interwencyjno-Terapeutyczny wprowadził również regularne nocne dyżury mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobom bezdomnym. Pracownicy, patrolują okolice ośrodka, oferując osobom bezdomnym wsparcie w dotarciu do ogrzewalni mieszczącej się przy ul. Żniwnej 4. W wyznaczone noce w patrolach uczestniczą funkcjonariusze Straży Miejskiej lub Policji.

W okresie jesienno-zimowym szczególnie powinniśmy zwracać uwagę na osoby bezdomne, potrzebujące pomocy. Nasza reakcja może zadecydować o czyimś zdrowiu, a nawet życiu. Wystarczy zadzwonić na numer Straży Miejskiej w Kielcach – 986 lub na numer alarmowy 112.

Powrót na początek strony