Pomoc dla osób chorych, starszych i niepełnosprawnych

1. Osoby chore, starsze i niepełnosprawne, które z powodu istniejącego zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem mają trudności w zabezpieczeniu podstawowych potrzeb życiowych, takich jak:
 

 • zapewnienie żywności
 • zapewnienie leczenia

 

mogą skorzystać doraźnie ze wsparcia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.

 

2. W celu uzyskania pomocy należy skontaktować się z pracownikami Działu Usług Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie pod numerami telefonu:
 

               (numery dostępne całodobowo)

 • 600 422 794
 • 602 598 905
 • 602 787 611

  (numery dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30)
 • 41 331 25 24 wewn. 246 lub 257          
 • 41 332 47 84 wewn. 246 lub 257
 • 41 331 91 02                                      

 

3. Po otrzymaniu zgłoszenia i stwierdzeniu konieczności udzielenia pomocy, pracownicy Działu Usług podejmą działania związane z:
 

 • ustaleniem zakresu niezbędnego wsparcia
 • skierowaniem zgłoszenia do pełniącego dyżur pracownika MOPR  
 • sprawdzeniem realizacji zgłoszonej usługi

 

4. W przypadkach wymagających stałej pomocy wdrażana jest obowiązująca procedura związana z przyznaniem usług opiekuńczych.

Powrót na początek strony