Pomoc dla osób w kryzysie bezdomności. Wykaz noclegowni, schronisk i ogrzewalni

Okres jesienno-zimowy to wyjątkowo trudny czas dla osób w kryzysie bezdomności, samotnych i niezaradnych życiowo. To również czas wzmożonego wsparcia ze strony odpowiednich służb i organizacji pozarządowych. Koordynacją pomocy osobom bezdomnym przebywający na terenie Kielc zajmuje się dział ds. bezdomności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, który mieści się przy ul. Mielczarskiego 51.

W okresie jesienno-zimowym szczególnie powinniśmy zwracać uwagę na osoby bezdomne, potrzebujące pomocy. Nasza reakcja może zadecydować o czyimś zdrowiu, a nawet życiu. Wystarczy zadzwonić na numer Straży Miejskiej w Kielcach – 986 lub na numer alarmowy 112. Do dyspozycji jest również numer Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego - 987.

Ośrodek Interwencyjno-Terapeutyczny

Osoby bezdomne przebywające na terenie Kielc znajdujące się w sytuacjach kryzysowych zagrażających ich życiu i zdrowiu, mogą uzyskać szerokie wsparcie w Ośrodku Interwencyjno-Terapeutycznym przy ul. Żniwnej 4. Placówkę prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, tel. 41 311 11 17.

Potrzebujący znajdą tam schronienie przez całą dobę. Jeden z budynków przy ulicy Żniwnej w godzinach 8.00 - 18.00 pełni funkcję świetlicy, natomiast w godz. 18.00 – 8.00 ogrzewalni dla osób bezdomnych. Do placówki MOPR można dojechać autobusami linii nr 8, 13, 104 i 114. Przyjmowane są również osoby nietrzeźwe. Osobami przebywającymi w punkcie zajmują się opiekunowie i pracownicy socjalni. Dyżurują tam sanitariusze, którzy w razie potrzeby udzielają podstawowej opieki medycznej.

W ośrodku działa też Punkt Interwencji Kryzysowej, w którym udzielane jest schronienie osobom bezdomnym wymagającym zabezpieczenia często do czasu umieszczenia np. w schronisku dla osób bezdomnych lub skierowania na stacjonarne leczenie odwykowe itp.

Kolejna forma wsparcia są mieszkania chronione. Przebywające w nich osoby, motywowane są do podjęcia działań w kierunku zatrudnienia, uczestniczenia w kursach, a także konstruktywnego spędzaniu czasu wolnego. Proponowane jest im korzystanie z biblioteki, opieka nad bezdomnymi zwierzętami, majsterkowanie czy uprawa roślin. Celem tych działań jest przygotowanie do wyjścia z bezdomności i podjęcia pracy.  

Osobom przebywającym w Ośrodku Interwencyjno-Terapeutycznym zapewnione są ciepłe napoje, ciepły posiłek, artykuły spożywcze do samodzielnego przygotowania śniadań i kolacji, odzież i obuwie. Osoby bezdomne mają możliwość wykonania podstawowych zabiegów higieniczno-sanitarnych oraz uprania odzieży.

Pozostałe placówki na terenie Kielc, w których osoby w kryzysie bezdomności mogą znaleźć schronienie:

1. Schronisko dla Kobiet Caritas Diecezji Kieleckiej, ul. Urzędnicza 7b, tel. 41 366 48 47 lub 784 531 622.

2. Schronisko dla Osób Bezdomnych w Przytulisku im. Jana Pawła II, ul. Sienna 5, tel. 41 366 07 34 lub 508 834 453. Placówkę prowadzi Fundacja Gospodarcza św. Brata Alberta.

3. Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn im. św. Brata Alberta, ul. Żeromskiego 36a, tel. 41 361 44 85.

4. Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn, ul. Żeromskiego 36a, 41 361 44 85. Obie placówki przy ul. Żeromskiego prowadzi Koło Kieleckie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.

Jak co roku w okresie jesienno-zimowym Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach informuje o wykazie placówek udzielających tymczasowego schronienia osobom w kryzysie bezdomności, funkcjonujących na terenie województwa świętokrzyskiego i zgłoszonych przez gminy.

Wykaz noclegowni, schronisk i ogrzewalni w województwie świętokrzyskim.

Powrót na początek strony