Ponad 220 wydarzeń w mieście w 2024 roku

Już można planować swoje tegoroczne aktywności w Kielcach. Dzięki „Planowi promocji miasta Kielce na 2024” poprzez wydarzenia mieszkańcy, turyści a także przedstawiciele biznesu mogą wybrać interesujące ich imprezy, a urzędnicy i pracownicy miejskich instytucji otrzymali narzędzie pomocne w opracowaniu swoich działań.

Opracowanie zawiera bogaty katalog 173 projektów promocyjnych zaproponowanych przez 50 podmiotów, w tym wydziały i instytucje miejskie oraz inicjatorów zewnętrznych. Niektóre przedsięwzięcia to nawet kilka działań czy eventów, co tym samym zwiększa liczbę planowanych projektów i wydarzeń w kalendarium do przeszło 220.

– Cieszę się, że na nasz apel o włączenia się we wspólne tworzenie planu zaangażowali się mieszkańcy oraz firmy – mówi Bożena Szczypiór, I zastępca prezydenta miasta Kielce. - Dzięki temu wśród propozycji na ten rok znalazły się m.in. wydarzenia kulturalne, jak festiwale, koncerty czy wystawy, imprezy turystyczne i sportowe, wydarzenia targowe oraz inne adresowane do przedstawicieli biznesu – dodaje.

Potrzeba tworzenia corocznego planu promocji miasta poprzez wydarzenia wynika bezpośrednio ze „Strategii promocji Miasta Kielce 2030+”. Wpisują się one w filary Nowej Marki Kielc (Miasto turystyki przyrodniczej, Miasto perspektyw gospodarczych, Miasto wydarzeń i sportu oraz Miasto kompletne) oraz realizują cele strategiczne i operacyjne wynikające ze wspomnianej strategii. Każdy z projektów ma  przypisaną skalę - miejską, wojewódzką, krajową czy też międzynarodową - dzięki czemu można poznać zakres oczekiwanego oddziaływania promocyjnego.

„Plan promocji” został opracowany przez Zespół ds. Marki Kielce dzięki zaangażowaniu jednostek organizacyjnych Miasta oraz innych podmiotów i osób fizycznych, z którymi współpracuje w zakresie promocji, a także takich, które z własnej inicjatywy przesłały swoje projekty poprzez ogólnodostępny formularz zgłoszeniowy.

Zaproszenia do prezentacji planowanych na rok 2024 projektów promocyjnych, w liczbie około 120, wystosowane zostały nie tylko do jednostek miejskich, ale także do klubów sportowych, uczelni (UJK i PŚk), instytucji podległych Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego, niektórych stowarzyszeń (np. Geopark Świętokrzyski, Speleoklub Świętokrzyski). Dodatkowo informacja o możliwości zgłoszenia swoich projektów publikowana była m.in. na stronie internetowej Miasta Kielce i w mediach, dzięki czemu mogli z niej skorzystać wszyscy chętni.

„Plan promocji” ma charakter dokumentu otwartego, może być aktualizowany w ciągu roku, a także uzupełniany poprzez zgłaszanie kolejnych projektów i wydarzeń. Propozycje można przesyłać za pomocą formularza, który znajduje się na platformie elektronicznej Systemu Koordynacji Promocji Miasta Kielce - https://idea.kielce.eu/promocja-projekty-promocyjne.

„Plan promocji Miasta Kielce na 2024 rok” znajduje się na stronie internetowej Miasta Kielce - https://www.kielce.eu/pl/dla-mieszkanca/nasze-miasto/promocja/ lub poniżej jako plik do pobrania 

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Rozmiar
1. Plan promocji Miasta Kielce na 2024 rok PDF 2.48 MB
Powrót na początek strony