Ponowny przetarg na obsługę komunikacyjną Miasta Kielc autobusami unijnymi

Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach ogłosił ponowny przetarg na obsługę komunikacyjną miasta. Poprzednie postępowanie zostało unieważnione, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. Oferty w postępowaniu można składać do 22 marca 2023 r.

Kontrakt obejmuje wykonanie 4 milionów kilometrów na terenie Kielc w okresie kolejnych dwóch lat tj. do 30 czerwca 2025 roku. Usługa będzie realizowana 40 autobusami (35 klasy maxi i 5 klasy midi), które zostały zakupione przez Miasto w latach 2009-2010 przy udziale środków unijnych. Każdy z nich to pojazd niskopodłogowy, wyposażony m.in. w platformę ułatwiającą wsiadanie i wysiadanie osobom z niepełnosprawnościami oraz w klimatyzację.

Ogłoszenie dotyczące ponownego postępowania zostało opublikowane w biuletynie zamówień publicznych Unii Europejskiej. Zarząd Transportu Miejskiego wprowadził kilka zmian dotyczących kryteriów oceny ofert oraz waloryzowania stawki wynagrodzenia.

W zakresie kryterium dotyczącego doświadczenia kierowców wykonawca będzie musiał wskazać liczbę kierowców, którzy posiadają udokumentowane 2 letnie doświadczenie jako kierowca autobusu, nabyte w okresie ostatnich 5 lat. W pierwszym postępowaniu oceniane było 3 letnie doświadczenie.

W przypadku kryterium dotyczącego doświadczenia dyspozytorów zmianie uległo punktowanie ilości miesięcy doświadczenia. Aktualnie najwięcej punktów można dostać za doświadczenie wynoszące ponad 24 miesiące, podczas gdy w pierwszym postępowaniu było to 48 miesięcy.

Warunkiem zmiany wysokości stawki za 1 km przebiegu będzie wzrost lub spadek o ponad 1% wskaźnika waloryzacji, wcześniej było to 2%, natomiast maksymalna wysokość stawki za 1 km przebiegu nie może przekroczyć 25% wysokości stawki wskazanej w ofercie Wykonawcy, we wcześniejszym postępowaniu było to 20%. Wprowadzono również zapisy regulujące sposób postępowania w przypadku osiągnięcia maksymalnego poziomu wskaźnika waloryzacji.

W trosce o jakość świadczonych usług ZTM nie zdecydował się na dokonanie zmian w zakresie kar umownych.

Powrót na początek strony