Posprzątaj z nami Kielce!

Miasto Kielce planuje przeprowadzić w najbliższych miesiącach 15 akcji sprzątania. O tym, gdzie odbędą się porządki mogą zdecydować mieszkańcy. Do 17 kwietnia można wskazywać tereny miasta, które wymagają interwencji, wypełniając ankietę na portalu IDEA Kielce. Projekt jest realizowany w ramach Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego.

- Tylko w ubiegłym roku sprzątnęliśmy 60 ton śmieci, które zalegały na terenach osiedli, na łąkach, placach czy w rezerwatach. Mimo rosnącej świadomości dzikie wysypiska to nadal duży problem, który dewastuje naszą wspólną przestrzeń i pochłania duże środki finansowe. Dlatego zapraszamy Kielczan do zaangażowania się we wspólne sprzątanie miasta – mówi wiceprezydentka Agata Wojda.

Celem prowadzonej ankiety na portalu IDEA Kielce jest zaangażowanie jak największej liczby mieszkańców Kielc w świadome podejmowanie działań proekologicznych i za jej pośrednictwem wskazanie miejsc najbardziej zanieczyszczonych. Spośród lokalizacji, które uzyskają w ankiecie największą liczbę głosów, zostanie wyłonionych 15 obszarów, na terenie których zorganizowana zostanie akcja sprzątania.

W ankiecie wstępnie wskazanych jest 20 miejsc: Rezerwat przyrody Kadzielnia, Rezerwat przyrody Wietrznia, Lasy Bukówka, Park im. Stanisława Staszica, Park im. Adolfa Dygasińskiego, Park Baranowski, Górki Czarnowskie, Zalew - Park Kielczan, Stadion Leśny, Rezerwat Skalny Ślichowice, Skwer im. Szarych Szeregów, Dolina Silnicy, Okolice Ogrodu Botanicznego i Karczówka, Rezerwat Biesak – Białogon, Rezerwat Przyrody Sufraganiec, Telegraf, Okolice ogródków działkowych im. Stefana Żeromskiego (od ulicy Wschodniej), Psie Górki, Góra Brusznia oraz okolice Kamieniołomu Grabina.

Można podać także inne miejsca, które powinny być wzięte pod uwagę przy planowaniu akcji sprzątania.  

Partnerami akcji sprzątania naszego miasta są Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Spółka z o.o., PGO Kielce i Eneris.

ankieta sprzataj.jpg

Powrót na początek strony