Postępują prace na ważnej inwestycji drogowej

Przebudowa ulic Witosa i Zagnańskiej to jedna z najważniejszych inwestycji drogowych, prowadzonych w Kielcach w ostatnich latach. Pozwoli ona nie tylko na rozładowanie korków, które dotychczas tworzyły się na wspomnianych arteriach. Dzięki budowanemu przedłużeniu, od ulicy Witosa do Radomskiej, powstanie nowe połączenie dróg krajowych nr 73 i 74.

Przebudowa ulic Witosa i Zagnańskiej to jedna z najważniejszych inwestycji drogowych, prowadzonych w Kielcach w ostatnich latach. Pozwoli ona nie tylko na rozładowanie korków, które dotychczas tworzyły się na wspomnianych arteriach. Dzięki budowanemu przedłużeniu, od ulicy Witosa do Radomskiej, powstanie nowe połączenie dróg krajowych nr 73 i 74.

Postęp robót widoczny jest gołym okiem i zbliża się już do półmetka. Wykonano już ok. 45% zaplanowanych prac. Jak przekonuje kierownik budowy, udało się wyprzedzić zakładany harmonogram o ok. 10%.

Inwestycja prowadzona jest w ramach projektu „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej". Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Rozwój miast, Działanie 6.4 Infrastruktura drogowa ZIT – KOF.

RPO EFRR.jpg

Powrót na początek strony