Powakacyjne rozkłady jazdy

Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach informuje o zmianach w kursowaniu komunikacji zbiorowej.

Od 1 września:

  • autobusy linii: 8, 25, 30, 34, 35, 46, 53 będą kursowały według powakacyjnych rozkładów jazdy
  • według powakacyjnych rozkładów jazdy pojadą również autobusy linii: 13, 102 oraz 107 obsługiwane przez nowego operatora BP Tour
  • linie F oraz Z zostaną przywrócone do swoich przedwakacyjnych tras tj. będą dojeżdżały do cmentarza w Cedzynie bez dojazdu do zalewu w Cedzynie
  • w związku z zakończeniem remontu ulicy Karczówkowskiej przywrócone zostanie kursowanie autobusów linii 108 (obsługiwanej od września przez BP Tour) oraz linii 28 według nowych rozkładów jazdy - zmiana godzin
  • zmianie ulegnie również rozkład jazdy linii 18 ze względu na wydłużenie trasy przejazdu wybranych kursów z miejscowości Micigózd do Promnika

ZTM informuje ponadto, że linie 4, 5, 21, 24, 36, 103, 114 będą przywracane do przedwakacyjnych rozkładów jazdy na przestrzeni miesiąca września. Jest to związane z uruchamianiem kolejnych linii przez nowego operatora tj. BP Tour.

Natomiast linia 104 (linia studencka) zostanie przywrócona od 2 października, wraz z powrotem studentów na uczelnię.

Powrót na początek strony