Powołano Zespoły Interwencji Kryzysowej do wsparcia DPS-ów

Od północy 20 kwietnia br. na mocy decyzji ministra obrony narodowej w każdym województwie na bazie brygad obrony terytorialnej oraz jednostek podległych Dowódcy Generalnemu RSZ został utworzony Zespół Interwencji Kryzysowych. Głównym celem powstania zespołów jest wsparcie ewakuacji i przywracania zdolności do funkcjonowania Domów Pomocy Społecznej. Zespoły będą kierowane do działania przez Dowództwo WOT na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego lub odpowiedniego wojewody.

Do głównych zadań ZIK należy:
1) pobieranie wymazów od mieszkańców, pracowników oraz personelu DPS oraz ich przekazywanie do laboratoriów;
2) przeprowadzenie segregacji (triażu) mieszkańców, personelu i pracowników DPS w celu przygotowania ewakuacji do placówek medycznych;
3) ewakuacja mieszkańców, personelu i pracowników do wskazanych placówek medycznych;
4) dekontaminacja pomieszczeń, sprzętu oraz pojazdów użytych do ewakuacji;
5) szkolenia mieszkańców, pracowników i personelu DPS w zakresie wdrożenia czynności mających na celu wyeliminowanie transmisji koronawirusa;
6) odtworzenie pierwotnej zdolności DPS do funkcjonowania.

- Zespół Interwencji Kryzysowej 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej jest gotowy do podjęcia działań. Żołnierze 10 ŚBOT odwiedzili wszystkie domy pomocy społecznej i są w kontakcie z personelem celem udzielenia niezbędnego wsparcia  - informuje - Zespół Prasowy  10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Powrót na początek strony