Powstał Kielecki Klaster Energii

Tańsza, bardziej dostępna i lokalna energia – to główny cel działalności założonego dziś przez 11 instytucji klastra. - Cały świat przechodzi na lokalne sieci energetyczne. Priorytetem jest samowystarczalność energetyczna i co ważne, klaster otwiera nam możliwości pozyskiwania dotacji – powiedział Bogdan Wenta, prezydent Kielc.

W siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej podpisano w piątek, 28 kwietnia porozumienie, którego celem jest podejmowanie wspólnych działań związanych m.in. z wytwarzaniem, dystrybucją i obrotem energią na terenie Kielc.

Jak poinformował Arkadiusz Bąk, prezes MPEC, umowa zakłada trzy główne kierunki działań: racjonalne gospodarowanie energią, edukowanie w zakresie właściwego korzystania z energii, wspólne jej wytwarzanie i konsumpcja.

- Sprawdzimy ile z potrzeb energetycznych miasta jesteśmy w stanie zapewnić z własnych źródeł energii. Czyli jeśli wybudujemy solary na jedynych jednostkach użyteczności publicznej, które produkują energię a nie zużywają jej w danym czasie, to będziemy mogli wykorzystać ją w tej naszej „klastrowej” społeczności, a tym samym znacznie korzystniej ją wykorzystamy cenowo. Będzie to znacznie bardziej opłacalne – dodał Arkadiusz Bąk.

- Cały świat idzie w kierunku, aby z globalnych sieci energetycznych przejść w lokalne społeczności. Chodzi o samowystarczalność energetyczną na danym obszarze - powiedział Bogdan Wenta, prezydent Kielc. Dodał, że obecna perspektywa unijna skupia się na synergii potencjałów.

- Warunkiem w uzyskaniu dofinansowania na działania zmierzające do obniżenia cen zużycia energii jest aplikowanie w klastrze. Dlatego miasto zainicjowało takie przedsięwzięcie - dodał prezydent.

Klaster jest otwarty. Mogą do niego przystąpić publiczne jednostki samorządu, jednostki badawcze, osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorcy. Klaster energii reprezentuje koordynator. Natomiast kluczowe zadanie ma wytwórca - produkcja energii na obszarze jego działania oraz jej magazynowanie. Energia może pochodzić z OZE, np. fotowoltaiki, wiatru, wody czy biogazu lub źródeł konwencjonalnych. Zadania techniczne i logistyczne wytwórcy mogą być w różnych fazach rozwoju klastra wymieniane z jego koordynatorem. 

Do porozumienia przystąpili: Miasto Kielce, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kielcach, Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Kielcach, Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o., Kieleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o., Świętokrzyska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kielcach, Targi Kielce S.A., Politechnika Świętokrzyska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Miejski Zarząd Budynków.

Powrót na początek strony