Pożegnanie Krzysztofa Degenera, pierwszego przewodniczącego Rady Miasta Kielce

Krzysztof Degener
fot. Tomasz Rutczyński

We wtorek, 16 sierpnia na Cmentarzu Starym w Kielcach odbył się pogrzeb Krzysztofa Degenera, znanego kieleckiego adwokata i samorządowca, pierwszego przewodniczącego kieleckiej Rady Miasta po 1989 roku. W ostatniej drodze zmarłemu towarzyszyli rodzina, znajomi i przedstawiciele środowisk prawniczych oraz samorządu Kielc. Krzysztof Degener zmarł 9 sierpnia 2022 roku, w wieku 78 lat.

Krzysztof Degener urodził się 12 października 1943 roku w Radomiu. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach podjął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (dyplom 1967). Pracę prawnika rozpoczął, i przez ponad dziesięciolecie kontynuował, w prokuraturach – najpierw w Olsztynie, później w Kielcach (Prokuratura Powiatowa, następnie Wojewódzka). Krótko pracował jako radca prawny, od 1976 roku, przez czterdzieści lat, wykonywał zawód adwokata. 

Od 1984 roku aktywnie uczestniczył w pracach samorządu adwokackiego. Przez 4 kadencje pełnił funkcję wicedziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach oraz od 1986 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Doskonalenia Zawodowego Adwokatów. W latach 1986 - 1992 był kierownikiem szkolenia aplikantów adwokackich, którą to funkcję pełnił ponownie w latach  2001-2011. Od 2004 r. przez cztery kadencje był sędzią Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury.

Adwokat Krzysztof Degener po odzyskaniu w 1989 roku przez Polskę wolności aktywnie włączył się w prace Komitetu Obywatelskiego, zajmując się reformą samorządu terytorialnego. Aktywnie uczestniczył w kampanii wyborczej do organów samorządu terytorialnego, kandydując do Rady Miasta Kielce w wyborach samorządowych uzyskał największą liczbę głosów w okręgu wyborczym z którego kandydował. W latach 1990 - 1994 pracował czynnie w samorządzie Miasta Kielce, będąc radnym i Przewodniczącym Rady Miasta Kielce.

Należał do współzałożycieli Stowarzyszenia Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. 

Powrót na początek strony