KBO 2023. Powstała lista projektów

Do tegorocznej edycji Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy Kielc zgłosili łącznie 179 projektów, w tym dwa zostały wycofane przez wnioskodawców przed publikacją. W sumie pod uwagę branych będzie 177 projektów, które teraz zostaną zweryfikowane pod względem formalnym i merytorycznym.

Podział zgłoszonych projektów wg. kategorii:
- inwestycyjne duże: 35
- inwestycyjne małe: 57
- zielone: 13
- nieinwestycyjne: 72.

Zgłoszone projekty zostaną zweryfikowane pod względem formalnym i merytorycznym. Weryfikacja odbędzie się w dniach od 16 maja do 25 sierpnia 2023 r. Listę projektów ocenionych pozytywnie i negatywnie poznamy 1 września.

Wnioskodawcy, których projekty zostaną ocenione negatywnie, do 7 września będą mieli możliwość złożenia odwołania od negatywnej oceny, czyli niedopuszczenia projektu do głosowania. Ostateczną listę projektów dopuszczonych do głosowania poznamy 22 września i w tym dniu rozpocznie się głosowanie, które potrwa do 5 października. Wyniki głosowania mieszkańców zostaną opublikowane do 19 października.

Wśród zgłoszonych projektów inwestycyjnych dominują podobnie jak w latach ubiegłych boiska, siłownie plenerowe, place zabaw, skwery, parkingi. Proponowane projekty nieinwestycyjne to m.in.: festyny, turnieje sportowe, seanse kina letniego. Wiele zgłoszonych projektów dotyczy promocji czytelnictwa wśród mieszkańców Kielc oraz realizacji działań na rzecz zwierząt, m.in. kastracja i chipowanie, psie łąki, szkółka dla psów.

W bieżącym roku mieszkańcy zgłosili również wiele projektów „zielonych” obejmujących m.in.: nasadzenia roślin w różnych miejscach na terenie miasta, utworzenie zielonych miejsc wypoczynku dla mieszkańców Kielc.

W tym roku na realizację projektów w ramach KBO przeznaczono 8 400 000 złotych. Pieniądze zostaną rozdzielone na zadania według kategorii na kwoty:
• zadania inwestycyjne duże 5 000 000 zł
• zadania inwestycyjne małe 2 100 000 zł
• „zielone” 1 000 000
• zadania nieinwestycyjne 300 000 zł.

Lista Projektów 

Powrót na początek strony